Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Vil du vite mer om Parkinsons sykdom?

Norges Parkinsonforbund presenterer over nyttår to helt ferske brosjyrer som vil gi større innsikt i to temaer relatert til parkinson: Medisinering og impulskontrollforstyrrelser. Brosjyrene gir en bred innsikt i to problemstillinger mange er opptatt av.

19.12.2014 | Les mer...

God jul og godt nytt år!

Norges Parkinsonforbund ønsker alle medlemmer, brukere, pårørende, samarbeidspartnere og alle dere andre vi samarbeider med i det viktige arbeidet for parkinson-saken en riktig god jul og godt nytt år! Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid og et høyt aktivitetsnivå også i 2015!

19.12.2014 | Les mer...

Vil du se filmen "Krøll i rulletrappa" på TV2 1. juledag?

Norges Parkinsonforbunds ferske informasjons- og opplysningsfilm "Krøll i rulletrappa" vil bli vist på TV2 sine kanaler 1. juledag. De kommersielle tv- og radiokanalene åpner fire ganger i året for reklamefrie dager hvor frivillige organisasjoner slipper til gratis med sine budskap.

17.12.2014 | Les mer...


Har du spørsmål til nevrologen?

16.12.2014

Norges Parkinsonforbund arrangerer 12. januar nettmøte med nevrolog Arnulf Hestnes. Du kan allerede nå sende inn dine spørsmål om Parkinsons sykdom/parkinsonisme til Hestnes. Sist det ble arrangert nettmøte med nevrologen kom det inn svært mange spørsmål.

Les mer...

Statsbudsjettet: Kutter i behandlingen av munntørrhet

15.12.2014

Fra 1. januar 2015 reduserer regjeringen bevilgningene på flere områder innen tannbehandling til utsatte grupper. Blant annet nedjusteres takstene for behandling av munntørrhet gjennom Folketrygdens kompensasjonsordning. Den norske tannlegeforening mener kuttene er urovekkende.

Les mer...

Programmet for yngreseminaret er klart!

11.12.2014

Yngreseminaret 23.-25. januar ved Holmenkollen i Oslo lokker med blant annet "60 grader nord", informasjon fra ulike spesialister på parkinson og noe eget program for nærmeste pårørende. Det er ca 20 ledige plasser på seminaret.

Les mer...

Har du lest siste utgave av Parkinsonposten?

09.12.2014

En ny utgave av Parkinsonposten er nå ute (nr. 4-2014). Du kan blant annet lese om artisten Anita Skorgan og forbundets jubileumskonsert, utstillingen "Dette er parkinson", ulike fagartikler og mye annet interessant stoff for deg som er pårørende eller selv har parkinson.

Les mer...

TULT: Oppretter ny lønnstilskuddsordning

05.12.2014

Arbeids- og sosialdepartementet har lagt fram den såkalte "arbeidsmeldingen", proposisjon 31 (2014-2015), hvor forsøksordningen med tidsubestemt lønnstilskudd ( TULT) er vurdert. Departementet vil erstatte dagens TULT-ordning med et nytt, varig lønnstilskudd som skal reguleres gjennom tiltaksforskriften til arbeidsmarkedsloven. Norges Parkinsonforbund har kjempet for at personer som er i arbeid ikke stenges ute fra en godt fungerende TULT-ordning. Alternativet er uføretrygd.

Les mer...

Reduserte tilskudd til organisasjonene

05.12.2014

Statsbudsjettet: Arbeids- og sosialkomiteen foreslår ingen endring i tilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner etter å ha behandlet regjeringens forslag til Statsbudsjett 2015. Totalt avsettes det 178,5 millioner kroner for neste år. Norges Parkinsonforbund har pekt på at tilskuddet i praksis blir redusert som en følge av omleggingen av ordningen hvor flere organisasjoner inkluderes.

Les mer...

Dette skjer

jan.
12
Oppstart bowling
(Romsdal Parkinsonforening)
Molde Bowlinghall, Verftsgt. 10
jan.
23
Presentasjons og Informasjonsmøte
(Sogn og Fjordane Parkinsonforening)
Sogndal hotell Sogndal
jan.
23
Presentasjons og Informasjonsmøte
(Sogn og Fjordane Parkinsonforening)
Håbakken Lærdal
feb.
04
Årsmøte
(Oslo Vest Parkinsonforening)

feb.
09
Årsmøte 9.02.15
(Oslo Syd Parkinsonforening)
Lambertseter Gård
feb.
16
Årsmøte
(Romsdal Parkinsonforening)
Bekkevold Skole, Moldelivn.100

Nyhetsbrev


Fylkes- og lokalforeninger