Arbeidsprogram 2017

ARBEIDSPROGRAM SUNNMØRE PARKINSONFORENING 2017

Arbeidsprogrammet for Sunnmøre Parkinsonforening tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet til Norges Parkinsonforbund som ble vedtatt på Landsmøtet 2015 og i formålsparagrafen som blant annet sier at det skal arbeides for å oppnå best mulig livskvalitet for alle som er rammet av parkinso­nisme og deres familier.

Interessepolitikk

Sunnmøre Parkinsonforening vil arbeide for:

 • Likeverdige behandlingstilbud
 • Parkinsonrammede i sykehjem
 • Sette fokus på heimetjenesten slik at Parkinsonrammede kan bo lengst mulig hjemme.
 • Kontakte Ålesund Kommune for å få opprettet et «Parkinsonteam» hvor foreningens kompe­tanse kan tas med i kommunens arbeid for å bedre livskvaliteten for Parkinsonrammede.
 • Kontakte Frisk Livssentralene på Sunnmøre for å etablere treningstilbud.
 • Samarbeide med MRPF om Parkinsonskole og Parkinsonkurs for helsepersonell

Medlemskontakt / Møteplasser

Sunnmøre Parkinsonforening vil fortsette å ha god kontakt med medlemmene og følge opp formåls­paragrafen. Dette innebærer blant annet:

 • Hjemmebesøk. Få flere medlemmer til besøksgrupper og gjennomgå Likepersonkurs.
 • Medlemsmøter med tema, men også vekt på samtale og utveksling av erfaringer.
 • Tur/utflukt. Det satses på en tur mai/juni.
 • Bowling både i Ulsteinvik og Ålesund
 • Golf - som tidligere år.
 • Qi Gong - fortsetter også i 2017
 • Turgruppe - Starter april/mai
 • Pårørendegruppe

Det er viktig at hele Sunnmøre involveres i ulike aktiviteter.

Informasjonsarbeid

Norges Parkinsonforbund formidler kunnskap om parkinsonisme.

Sunnmøre Parkinsonforening vil arbeide for at:

 • Flere medlemmer tar i bruk nettsidene til NPF, herunder foreningens nettsider. SMS fungerer bra som informasjonsformidler.
 • Markedsføre kurs og konferanser som arrangeres lokalt, slik at flere av medlemmene kan delta. Det er viktig at foreningen er representert på slike møteplasser.

Organisasjonsutvikling

I Norges Parkinsonforbunds arbeidsprogram for 2016 - 2017 er det satt opp som et prioritert mål å øke medlemsmassen til 7000 i innen utgangen av 2017. Det er videre et ønske om å inspirere, moti­ver og skolere tillitsvalgte og styrke likemannsapparatet. Sunnmøre Parkinson forening vil derfor:

 • Arbeide for å rekruttere nye medlemmer
 • Styrke likepersonsarbeidet lokalt ved at våre likepersoner deltar på kurs i regi av forbundet.
 • At tillitsvalgte deltar på regionale møter og konferanser.