ÅRSMELDING SUNNMØRE PARKINSONFORENING 2016

Årsmelding for driftsåret 2016

Sunnmøre Parkinsonforening

Sunnmøre Parkinsonforening har igjen hatt et aktivt år. Vi har hatt arbeidsprogrammet for 2016 / 2017 som mål for arbeidet vårt.

Pr 31.12.16 har vi 207 medlemmer med både pasient og støttemedlemmer. Årsmøtet ble holdt 20.02.16 på Quality Hotel Waterfront. Det var 32 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Årsmelding for driftsåret 2016

Sunnmøre Parkinsonforening

Sunnmøre Parkinsonforening har igjen hatt et aktivt år. Vi har hatt arbeidsprogrammet for 2016 / 2017 som mål for arbeidet vårt.

Pr 31.12.16 har vi 207 medlemmer med både pasient og støttemedlemmer. Årsmøtet ble holdt 20.02.16 på Quality Hotel Waterfront. Det var 32 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Styret har i 2016 bestått av:

  • Leder Else Leite
  • Nestleder/Sekretær Kari Steinsvik
  • Kasserer Borgar Mattland
  • Styremedlemmer Svein Jarle Molnes
  • Erik Aarseth
  • Varamedlemmer Oskar Arnt Stokkereit
  • Solveig Austnes
  • Revisor Terje Sæter

Foreningen har hatt 8 styremøter. I tillegg en rekke aktiviteter som blir beskrevet nedenfor.

MEDLEMSSERVICE

Vi har i år også hatt som mål å gjennomføre hjemmebesøk til endel av medlemmene våre. Dette arbeidet skal fortsette i 2017.

Vi har prøvd å få i gang en pårørende gruppe, men foreløpig har vi ikke fått nok som vil delta.

AKTIVITETER

1. Informasjon

05.02.2016 Informasjon til Helsefaglinjen på Borgund Videregående skole. Borgar var hadde to skoletimer og kom med informasjon og svarte på spørsmål fra meget engasjerte elever. Det er ønske om å fortsette samarbeidet fra begge parter.

2. Qi Gong

Det var interesse for å starte ei QI Gong gruppe. Vi startet ei gruppe med 7 deltagere og med Haldis Skulstad som instruktør. 11 treninger på våren og 13 treninger på høstenVi fikk bare positive tilbakemeldinger, så dette ble videreført på høsten også. SPF ga 50 % i støtte, og søkte Funkis om midler til dette.

3. Medlemsmøter

18.04.2016 hadde vi medlemsmøte på Kafe Rematun med tema logopedi. Logoped Evy Janne Nedrevoll hadde et meget interessant foredrag om emnet. Vi hadde også et informasjons- og spørsmåls hjørne. Ca 35 medlemmer møtte opp.

20.10.16 hadde vi et medlemsmøte med tema: Ergoterapi. Ergoterapeut Lisbeth Løvoll snakket om emnet. Det skal være et lavterskeltilbud og en skal kunne ta direkte kontakt selv. Vibeke Synnes snakket om «En hjelpende hånd». Ca 40 medlemmer møtte

4. Helgesamling

Helgesamlingen ble arrangert i Kristiansund med tema: Hva kan vi gjøre for hverandre? SPF satte opp buss fra Moa. Det var et meget vellykket og positivt tiltak og hele 38 sunnmøringer deltok på turen.

5. Kajakkpadling

Vi ønsket å knytte til oss nye og yngre medlemmer ved å arrangere padleturer i kajakk. Vi hadde fire vellykkede turer på Borgundfjorden, men vi fikk ikke tak i nye medlemmer. 7 medlemmer fikk noen fantastiske turer der vi fikk utfordret oss ved å sitte nærmest på vannet og kjenne alle vannets bevegelser. Vi søkte om midler fra ExtraStiftelsen og vi fikk Kr. 30000 til dette prosjektet. Det var Kajakk More Tomorrow som stod for det praktiske og de samarbeidet flott med oss. Det er laget en kort film fra padleturene som ligger på være nettsider. Borgar Mattland var ansvarlig og vi er han stor takk skyldig for et vellykket prosjekt. Der er sendt inn sluttrapport til ExtraStiftelsen og prosjektet fikk god omtale.

6. Herøyspelet

Vi var 17 stk. som drog i en minibuss for å se Kongens ring i Herøy og vi avsluttet med fiskesuppe i Fosnavåg etter forestillingen.

7. Golfhelg

I år har vi hatt en golfhelg på Moa 3-4. september. Veiledning av pro og puttingkonkurranse 8 deltagere.

8. Helsereise til Albir.

I september arrangerte vi helsereise til Albir i samarbeid med MRPF. Det var 11 som deltok fra SPF.

9. Bowling

Vi har hatt fast tilbud om Bowling i år også, 9 i samlinger Ålesund og 7 i Ulsteinvik.

21 personer deltok i Ålesund og frammøtet pr gang var i snitt 10. Tilsvarende tall for Ulsteinvik var 20 personer med et snitt på 6 hver gang.

10. Julegilde

Dette er fortsatt vårt mest populære tiltak og ble som vanlig avholdt på Sunde Fjordhotell 03.12.16. Julianne Kjevik underholdt med nydelig sang før maten. Egenandel kr. 100 for voksne og kr. 50 for barn. Det var 94 som deltok, mange flotte gevinster til utlodningen.

OPPLYSNINGS- OG INFORMASJONSARBEID.

Parkinsondagen

Vi markerte dagen i forbindelse med kajakkpadlingen, med avisomtale. Vi fikk flott omtale i «Nytt i uka». Journalisten var faktisk med i kajakk ut på fjorden.

ORGANISAJONSUTVIKLING

Medlemstallet har i år økt fra 194 til 207 medlemmer.

Kurs og konferanser:

29-30. oktober: Ledermøte i Oslo. Else, Kari og Borgar deltok.

Juni: Regionalt ledermøte i Trondheim. Else deltok fra SPF.

AVSLUTNING

Vi har hatt et aktivt år. Vi har måttet tatt litt egenandeler på noen av aktivitetene, pga underskudd de to årene før.

Foreningen har solid økonomi og kommer i år ut med et overskudd på kr 20792,-.

Ålesund, januar 2017

Sunnmøre Parkinsonforening