Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Spørsmål & Svar

Lurer du på noe om parkinson?

Vi har satt sammen et panel som kanskje kan gi deg svar på det du lurer på.

SEND SPØRSMÅLENE DINE TIL OSS

Nevrologen

Arnulf Hestnes Overlege, dr.med. Tønsberg.

Medisisk embetseksamen Universitetet i Oslo 1973.

Spesialist i nevrologi fra 1981. Spesialistutdannelse vesentlig fra regionsykehuset i Trondheim.

Doktorgrad fra Universitet i Trondheim 1991. Studies in Downs' syndrome.

Fra 1987 har han vært overlege ved nevrologisk avdeling på sykehuset i Vestfold- Tønsberg. Mange familiemedlemmer med parkinson sykdom har gjort dette til et spesielt interessefelt.Juristen

Atle Larsen er ansatt som pasientombud i LHL og betjener FFOs Rettighetssenter en gang i uken.

Atle Larsen har skrevet brosjyrene "Rettigheter ved parkison" og "Muligheter i arbeidslivet" for Norges Parkinsonforbund.

Han har i tillegg holdt foredrag ved arbeidslivsseminarene våre.Parkinsonsykepleieren

Ragnhild Støkket er parkinsonsykepleier og helsefaglig rådgiver ansatt i Norges Parkinsonforbunds administrasjon.

Ragnhild kan gi deg svar på spørsmål om:

  • rehabiliteringstilbud
  • nevrologiske behandlingssteder
  • virkning eller bivirkning av medisiner
  • rettigheter og krav
  • hvordan finne frem i NAV
  • råd og tips til søknader, klager etc.
  • behandling med hjernestimulator, duodopa eller apomorfin
  • veiledning til konkrete problemstillinger i hverdagen, som for eksempel svelgvansker
  • individuell plan og brukerstyrt personlig assistent
  • parkinson plussFysioterapeuten

Per Ola Wold-Olsen er ansatt ved Fram helserehab i Bærum og jobber mye med personer som har parkinson.

Han er sertifisert i LSVT BIG, en forskningsbasert treningstilnærming som bygger på prinsippene fra den effektive stemmetreningen LSVT LOUD, utarbeidet for personer med Parkinsons sykdom.

Han er utdannet fysioterapeut ved Høyskolen i Oslo og han Bachelor i Kommunikasjon fra Luther College. IA, USA.

Til nettmøtet 21. april 2016 stiller også fysioterapeut Annette Vistven. Fysioterapeutene Vistven og Wold-Olsen er begge autoriserte i treningsverktøyene PWR!4Life og LSVT BIG.Logopeden

Logoped Katrine Kvisgaard kan svare deg på spørsmål om stemmetrening og logopedi. Kvisgaard har embetsstudiet i spesialpedagogikk, studieretning logopedi, fra UiO 2002. Hun har arbeidet som logoped ved Lovisenberg sykehus, Sentrum Logopedi og Fram Helserehab (nå Unicare Fram), og er praksisveileder ved logopedutdanningen ved UiO. Nestleder i Norsk Logopedlag. Jobber med personer med Parkinsons sykdom og pasienter med afasi, taleapraksi og svelgevansker etter hjerneslag. De siste årene har Kvisgaard jobbet mye med stemmemetoden Lee Silverman Voice Threatment. Denne metoden er utviklet spesielt for pasienter med Parkinsons sykdom. Hun ble sertifisert for denne metoden i 2009 i Cambridge.

Kvisgaard stiller til nettmøte onsdag 16. november kl 09-11.Ernæringsfysiologen

Asta Bye er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har gjennom flere år samarbeidet med Parkinsonforbundet om spørsmål omkring ernæring hos parkinsonister. I 2010 var hun ansvarlig for boka Med Parkinson på kjøkkenet som Parkinsonforbundet laget for personer med Parkinsons sykdom. Hun har også skrevet flere fagartikler om ernæringsproblemer hos parkinsonister, undervist og deltatt i nettmøter for personer med parkinson.