Rogaland Parkinsonforening
Skriftstørrelse: A A+ A++

Årsmøte 2017

Sted: Skipper Worse, LedaalTid: 21.02.2017 19:00 - 22:00

Velkommen til det første møtet i 2017!

Program årsmøte: Valg

Innkalling blir sendt til alle pr. post.

Etter årsmøte:

Kari Hapnes fra PTØ kommer. Hun vil fortelle om det tilbudet de har for oss.

Mat og kaffe

Utlodning