Rettigheter
Skriftstørrelse: A A+ A++

Honnørrabatt

Hvis du har fylt 67 år eller mottar minst 50 prosent uførepensjon fra folketrygden, har du rett til honnørrabatt. Ektefellen eller partneren etter partnerskapsloven som er i følge med deg, vil få samme rabatt. Honnørrabatt gis som hovedregel på alle offentlige transportmidler som mottar offentlig støtte - uavhengig av reiseavstand. Skal du ha soveplass eller andre tilleggsytelser, må du betale fullt ut for disse. Vær også oppmerksom på at det på for eksempel en flyavgang kan være et begrenset antall seter som er satt av til personer med honnørkort. Trygdekontoret utsteder et eget kort til deg som har uførepensjon.


Nyhetsbrev


Fylkes- og lokalforeninger