Rettigheter
Skriftstørrelse: A A+ A++

Sykepenger og selvstendig næringsdrivende

Er du selvstendig næringsdrivende, får du ikke sykepenger de første 16 dagene. Fra dag 17 får du 65 prosent av sykepengegrunnlaget ditt. Dette beregnes etter gjennomsnittet av dine pensjonspoengtall de 3 siste årene.

Avviker denne inntekten med mer enn 25 prosent fra den pensjonsgivende inntekten på uføretidspunktet, kan sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn. Endringen kan medføre at det fastsettes et høyere eller lavere sykepengegrunnlag.

Ved å tegne en frivillig trygdeforsikring kan du få 65 prosent sykepenger fra dag 1 eller 100 prosent sykepenger fra dag 17 eller 100 prosent sykepenger fra dag 1.