Rettigheter
Skriftstørrelse: A A+ A++

Sykepenger

For å ha rett til sykepenger må du ha vært i arbeid minst 4 uker før du ble syk. Arbeidsgiveren din skal som hovedregel betale sykepenger de første 16 dagene. Deretter overtar folketrygden. Du får ikke sykepenger fra folketrygden av inntekt som overstiger 6 G (530 220 kroner).

Arbeidsgiveren din plikter å legge forholdene til rette for at du skal kunne komme tilbake i arbeid - for eksempel ved å gjennomføre nødvendige tilretteleggingstiltak.


Nyhetsbrev


Fylkes- og lokalforeninger