Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Rehabilitering

Denne siden er under redigering.

Rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser.

Rehabilitering defineres av norske myndigheter som:

«tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.»

De stiller også krav til brukermedvirkning ved planlegging, utforming, utøving og evaluering.

Du kan her se forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Helsetjenester i kommunen

Kommunen har en lovpålagt plikt til å gi helsehjelp til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Les mer...

Rehabilitering

Både kommune- og spesialisthelsetjenesten har ansvar for å gi et tilbud om rehabilitering.

Les mer...