Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB) ble opprettet i 2003 av Sosial- og helsedepartementet. Departementet ønsket å samle fagområdet bevegelsesforstyrrelser i et senter med en faglig og administrativ ledelse, der fagmiljøene samarbeider i et nettverk.

NKB er lokalisert ved Stavanger Universitetssjukehus. De har en egen nasjonal referansegruppe som består av personer med spesialkompetanse innen fagfeltet bevegelsesforstyrrelser, og har et eget brukerforum.

NKB har ansvar for sykdomsgruppene Parkinsons sykdom, parkinsonisme, dystoni og tremor. Hovedoppgavene til NKB er:

  • forskning
  • utarbeiding av behandlingsstandarder
  • informasjonsarbeid
  • registerfunksjoner