Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

For deg som er pårørende

Parkinson påvirker dagliglivet i varierende grad gjennom sykdomsforløpet. Sykdommen varierer fra person til person, men de fleste vil med tiden få behov for mer hjelp og bistand. Dette påvirker også deg som er pårørende, som kanskje tar på deg flere oppgaver enn tidligere.

Noen foreninger har egne studieringer for pårørende. En slik studiering går normalt over fire kvelder, og gir pårørende en mulighet for å møte hverandre og diskutere ulike temaer rundt det å være pårørende til en med parkinson. Gruppene ledes av en likemann som selv er pårørende. Ta kontakt med din nærmeste lokal- eller fylkesforening for å høre om de tilbyr slike studieringer.