Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Parkinson pluss

Hva er parkinson pluss?

Av alle med parkinsonisme har ca. 20 % en form for parkinson pluss. Parkinson pluss er et samlebegrep på flere diagnoser som ligner på parkinsons sykdom, men som arter seg annerledes. Mange mennesker med parkinson pluss forblir uten riktig diagnose.

De vanligste variantene av parkinson pluss er:

Les mer om parkinson pluss i en brosjyre forbundet har utgitt i 2014.

http://www.gettyimages.no/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF

Hvordan kan man skille mellom parkinson pluss og Parkinsons sykdom?

Parkinson pluss-diagnosene blir som ved parkinsons sykdom stilt ved kliniske undersøkelser. De fleste har først fått diagnosen Parkinsons sykdom. Dette skyldes at det i starten av sykdommen er svært vanskelig å skille disse diagnosene fra hverandre, da sykdomsbildet er veldig likt. Dersom det viser seg at medisiner har dårlig effekt over tid, sykdommen debuter på begge sider samtidig, at tilstanden forverrer seg raskere enn vanlig, eller det at dukker opp ytterlige symptomer som ikke er vanlig ved parkinsons sykdom, er det naturlig å mistenke parkinson pluss.

Les mer...