Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Parkinsonisme

Parkinsonisme er en samlebetegnelse på en rekke kroniske, nevrologiske sykdommer som ligner på hverandre og som kjennetegnes ved at de særlig gir problemer knyttet til bevegelser og bevegelighet.

Parkinsons sykdom utgjør 80 % av tilfellene. Diagnosen Parkinson pluss eller atypisk parkinson utgjør i hovedsak de resterende 20 %. I starten ligner symptomene for sykdommene hverandre. Det er om lag 8 000 personer med parkinsonisme i Norge. De fleste får sykdommen mellom 55 og 65 års alder, men den forekommer også hos personer helt ned i 20-årene.

http://www.gettyimages.no/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF
http://www.gettyimages.no/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF
http://www.gettyimages.no/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF
http://www.gettyimages.no/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF
http://www.gettyimages.no/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF
http://www.gettyimages.no/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF
http://www.gettyimages.no/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF
http://www.gettyimages.no/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF
http://www.gettyimages.no/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF
http://www.gettyimages.no/Corporate/LicenseAgreements.aspx#RF