Østerdalen Parkinsonforening
Skriftstørrelse: A A+ A++

SØKNAD OM AKTIVITETSMIDLER 2013

Team Parkinson - i bevegelse mot et bedre liv

SØKNAD OM AKTIVITETSMIDLER 2013

Team Parkinson - i bevegelse mot et bedre liv

Forening:

Østerdalen Parkinsonforening

Kontonr:

1820.31.00902

Kontaktperson:

Karinus Bolstad

e-postadresse:

Kar-bol@online.no

Adr:

Åslia

Postnr/sted:

2450 Rena

Aktivitet:

Tiltak for å aktivisere medlemmer i klubbens aktivitetsområde

Søknadsbeløp:

22 000

Beskrivelse av aktivitet:

Det er organisert gruppetrening ved Sentrum Fysikalske, Elverum, ledet av fysioterapeut Silje Øyen på onsdager. PT er det fra 6-10 personer deltar.

Stavgang på områdene til Glomdalsmuseet i Elverum 1 gang pr uke. Usikker hvor mange som vil delta, men erfaring fra 2012 forventer vi 10- 15 stk pr gang. Vil engasjere instruktør som kjenner til våre utfordringer. Dersom værgudene ikke er på lag med oss vil det bli innendørstrening

Sommertur, her vil det bli lagt opp til felles aktiviteter, tilpasset den enkelte pasient. Ca 30 deltagere.

Høsten vil det bli felles teatertur for pasientene, antall deltager 20.30 stk.

Julemøte med sang og dans.

Budsjett:

Instruktører Kr 3 000,00

Lokalleie " 1 500,00

Inngangsbilletter til Glomdalsmuseet " 1 500,00

Medlemsmøte tema ernæring " 2 000,00

Sommeraktivitet " 15 000,00

Buss sommertur " 10 000,00

Teatertur " 4 000,00

Julemøte med sang og dans " 5 000,00

Kr 42 000,00

Finansiering

Egenbetaling Kr 10 000,00

Aktivitetsmidler fra Forbundet " 22 000,00

Østerdalen Parkinsonforening " 10 000,00

Kr 42 000,00