Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Om forbundet

Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med parkinsonisme, deres pårørende og andre interesserte.

Norges Parkinsonforbund arbeider for at alle som er berørt av parkinsonisme skal oppnå økt livskvalitet, for å ivareta deres interesser og for at alle deler av samfunnet skal tilrettelegges best mulig for mennesker med disse sykdommene.

Forbundets virksomhet er mangfoldig, med egne tilbud til yngre og pårørende. Som en del av et omfattende informasjonsarbeid om sykdommen utgir forbundet nyhetsbrev, medlemsbladet Parkinsonposten og informasjonsmateriell i samarbeid med fagmiljøer. Forbundet informerer også om sykdommen og det å leve med den gjennom å arrangere kurs og seminarer.


Ulike typer medlemskap

Det er tre ulike typer medlemskap i Norges Parkinsonforbund:

Medlem med parkinson (400 kr i året)
Med "parkinson" eller "parkinsonisme", mener vi både deg som har Parkinsons sykdom, udefinert parkinsonisme, eller en av Parkinson pluss-diagnosene (Lewylegemedemens, MSA, PSP eller CBD).

Nærmeste pårørende (350 kr i året)
Dette medlemskapet gjelder som regel ektefelle/samboer.

Støttemedlem (350 kr i året)
Alle som ønsker å bidra kan være støttemedlemmer, enten du har en venn, forelder, besteforelder, søsken, barn eller kollega med parkinson - eller om du bare ønsker å støtte saken.