Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Vedtekter og arbeidsprogram

Vedtekter

Vedtektene er vedtatt i oktober 2015 og er et dokument som bestemmer hvordan organisasjonen skal drives. Vedtektene sier noe om organisasjonsstrukturen, opprettelse av et styre, maktfordeling, formålet med organisasjonen osv. I Norges Parkinsonforbund har vi kun ett sett med vedtekter. De gjelder både for fylkes- og lokalforeninger, forbundets sentrale ledd og for alle andre deler av organisasjonen.

Arbeidsprogram

Forbundets landsmøte vedtar hvert annet år et arbeidsprogram for kommende toårsperiode. Programmet er styrende for aktiviteten på sentralt og lokalt nivå.