Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Over en million kroner i prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen

Vi er takknemlige for å motta finansiering til 4 nye prosjekter fra ExtraStiftelsen. Med dette skal vi utarbeide en podkastserie, utvikle informasjonsmateriell om trening og arrangere ulike aktivitetsdager. Vi gleder oss!

| 15.06.2017 12:56

ExtraStiftelsen fordeler midler til helseprosjekter to ganger i året, og torsdag 15. juni ble det klart hvilke av de 7 søknadene Norges Parkinsonforbund sendte inn tidligere i vår som får tilskudd. Alle de fire prosjektene som har mottatt støtte, skal etter planen gjennomføres innen neste sommer.

Følgende parkinsonprosjekter settes i gang med hjelp av støtten fra ExtraStiftelsen:

Ung, sprek og aktiv
Sammen med våre nye «yngrekontakter» skal vi arrangere fem aktivitetsdager på ulike steder i landet, for personer med parkinson som er under 55 år og deres nærmeste pårørende. Aktivitetsdagene vil inneholde både faglig informasjon, fysisk aktivitet og sosialt samvær. Følg med på parkinson.no/aktiviteter og i Parkinsonposten for mer informasjon utover høsten.

Hvorfor skal jeg trene?
Med hjelp fra fysioterapeuter som kjenner parkinson godt, skal vi utarbeide en brosjyre om trening. Du vil få vite mer om nytten av å trene og om gode treningsmetoder som kan passe deg. Brosjyren vil kunne bestilles i papirversjon, men innholdet vil også gjøres tilgjengelig på våre hjemmesider. Estimert publisering er juni 2018.

Spør juristen
Målgruppen for dette prosjektet er deg som har parkinson og er aktiv i arbeidslivet. Vi setter av en dag i begynnelsen av 2018 der du vil få anledning til å stille spørsmål til en jurist om rettigheter knyttet til din nåværende eller fremtidige arbeidssituasjon. Det vil også settes av tid til erfaringsutveksling mellom deltakere som er i liknende situasjoner. I etterkant av arrangementet vil juristen utarbeide artikler rundt temaer som ble tatt opp, slik at du også kan få nytte av prosjektet dersom du ikke selv kan delta.

ParkinsonPodden
I løpet av ca et år skal det utarbeides 10 podkastepisoder som tar opp ulike temaer knyttet til det å leve med parkinson. Hver episode vil vare i ca 30 minutter og er tenkt startet opp med en kort historie fra noen som selv lever med parkinson, etterfulgt av en dybdegjennomgang av det aktuelle temaet. Ta kontakt med oss på post@parkinson.no hvis du har lyst til å bidra!


Om ExtraStiftelsen

ExtraStiftelsen forvalter en andel av Norsk Tippings overskudd som skal gå til helseprosjekter i frivillige organisasjoner. I denne runden med tildelinger har stiftelsen delt ut 60 millioner kroner til 131 ulike prosjekter til frivillige organisasjoner. De mottok til sammen 639 søknader. Norges Parkinsonforbund sendte inn 7 prosjektsøknader, og sett i sammenheng er det å få tilsagn på 4 av dem en ganske god uttelling.