Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Lager nasjonal strategi for hjernehelse

Regjeringen lager nå en egen strategi for hjernehelse for å utvikle bedre tjenester. - Regjeringen vil gi et bedre tilbud til pasienter med nevrologisk sykdom. Derfor lager vi en nasjonal strategi for hjernehelse. Vi er svært opptatt av mer forskning slik at vi bedre kan forhindre disse sykdommene og behandle pasientene best mulig, kunngjorde statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie under dagens toppmøte om hjernesykdommer, hvor Norges Parkinsonforbund deltok.

Generalsekretær Magne Wang Fredriksen (t.v) mener det må på plass nasjonale faglige retningslinjer for parkinson.
Generalsekretær Magne Wang Fredriksen (t.v) mener det må på plass nasjonale faglige retningslinjer for parkinson.
Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Statsminister Erna Solberg innledet "toppmøtet" og trakk fram at hjernesykdommer berører svært mange.

Solberg listet opp at én av tre i løpet av livet vil få skade eller sykdom i hjernen. Til de 20 deltakerne sa statsministeren:

- Dere som er her i dag har egne erfaringer og kunnskap: Som pasienter, som brukere, som pårørende, eller forskere og fagpersoner på ALS, MS, Huntingtons sykdom, Parkinsons sykdom og demens.

ParkinsonNet

Generalsekretær Magne Wang Fredriksen i Norges Parkinsonforbund trakk i sitt innlegg fram den nederlandske ParkinsonNet-modellen, for bedre oppfølging, behandling og ivaretakelse av mennesker med parkinson, som skal innføres her i landet.

- Vi skal få lov til å tenke annerledes i hvordan vi skal organisere, hvordan vi skal sikre kompetanse, hvordan vi skal skape samarbeid mellom nivåene og hvordan vi skal styrke pasientene gjennom informasjon og kunnskap. Det gleder vi oss til. Vi har store forhåpninger.

Wang Fredriksen peker på at det i dag gjøres mye bra for den enkelte bruker, men at det ikke finnes en overordnet systematisk tilnærming i forhold til behandling, ivaretakelse og oppfølging. Flere diagnosegrupper innen hjernesykdommer har i dag ikke medisinske kvalitetsregistre.

- Det må på plass. Vi vet at det fungerer, og vi vet at det vil heve kompetansen og kunnskapen om disse feltene, understreker han.

Norges Parkinsonforbund var før "toppmøte" om hjernehelse klare på at det må utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for Parkinsons sykdom.

- Det er helt sentralt at det besluttes å få på plass nasjonale retningslinjer og føringer for parkinson og for flere diagnosegrupper innen hjernesykdommer, understreker Wang Fredriksen.

Viktig arbeid

Wang Fredriksen pekte i sitt innlegg på viktigheten av pasientorganisasjoner og en styrking av likepersonsarbeidet. Deres arbeid har stor betydning for hver enkelt bruker.

- Jeg mener at dagens ivaretakelse og styrking av enkeltbrukeren, den foregår ikke i helsetjenesten. Den foregår i stor grad ute hos pasientorganisasjonene og ute i miljøene, sier han.

Pressemelding: Hjernehelse får egen nasjonal strategi.

Kilder: Helse- og omsorgsdepartementet, regjeringen.no