Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Krever nasjonale faglige retningslinjer

I dagens «toppmøte» om hjernehelse med statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie, vil generalsekretær Magne Wang Fredriksen kreve at det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for Parkinsons sykdom. Kravet om nasjonale faglige retningslinjer ble støttet av et flertall i Stortingets helse- og omsorgskomité allerede under behandlingen av statsbudsjettet for 2014.

"Toppmøte" hos statsministeren: Generalsekretær Magne Wang Fredriksen krever nasjonale faglige retningslinjer for parkinson.
Foto: Nevruz Ebru Aksu

Norges Parkinsonforbund er for første gang invitert til «toppmøte» hos statsministeren.

- Det er flott at statsministeren tar initiativ til et slikt møte, for å lytte til og diskutere utfordringene mennesker med nevrodegenerative sykdommer har. Møtet bidrar til å synliggjøre alvorlige hjernesykdommer, sier Wang Fredriksen.

Parkinsons sykdom er den nest største nevrodegenerative sykdommen etter Alzheimers. Omfanget øker og vi støtter helhjertet regjeringens intensjon om å løfte fram sykdomsgruppene.

- Jeg forventer å se en økt prioritering av ressurser til dette området. Det er mye å gripe fatt i og mennesker som lever med denne type sykdommer har ikke tid til å vente, understreker Wang Fredriksen.

Helsedirektoratet peker på at ny kunnskap må tas i bruk raskere. Det er en rivende utvikling i kunnskapen om Parkinsons sykdom. Vi vet mer nå enn for noen få år siden.

- Det er behov for å ha en systematisk og vitenskapelig tilnærming til hvordan vi skal støtte og hjelpe de som har sykdommen i dag. Vi vet hvordan vi kan hjelpe mennesker med parkinson, men det tar for lang tid å omsette kunnskap til praksis, sier Wang Fredriksen.

- Det kan ikke være slik at noen får god hjelp og andre ikke, avslutter Wang Fredriksen.

Sendes direkte

Du kan fra kl. 14-16 se "toppmøte" om hjernesykdommer direkte her.