Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Fire nye prosjekter fikk støtte fra ExtraStiftelsen

Norges Parkinsonforbund har blitt tildelt kr 836.000 kr i støtte til fire prosjekter som skal gjennomføres i 2017. Støtten går til besøkstjenester i lokal- og fylkesforeningene, en brosjyre om depresjon, fatigue og apati, et temaseminar for pårørende om impulskontrollforstyrrelser og et verkstedsseminar for personer med parkinson som bor alene.

| 15.12.2016 14:32

ExtraStiftelsen fordeler midler til helseprosjekter to ganger i året, og torsdag 15. desember ble det klart hvilke av de 15 søknadene Norges Parkinsonforbund sendte inn i høst som får tilskudd. Samme dag kom ExtraStiftelsens generalsekretær Hans Christian Lillehagen og kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten på besøk til forbundskontoret for å gratulere med god uttelling.

Med midlene fra ExtraStiftelsen får vi i 2017 realisert følgende prosjekter:

"Hjemme hos"
Likepersoner i flere av lokal- og fylkesforeningene vil tilby hjemmebesøk til personer som ikke tar del i andre medlemsaktiviteter. Tilbudet er frivillig, og vil annonseres lokalt av de foreningene som tar del i prosjektet. Lokal- og fylkesforeningene får tilsendt mer praktisk informasjon om prosjektet på nyåret.

"Aktiv alene"
I løpet av 2017 skal vi arrangere et seminar for personer som har parkinson og som bor alene. Seminaret vil ha fokus på hverdagsmestring, fritidsaktiviteter, fysisk aktivitet og erfaringsutveksling. Det vil ta noen måneder før mer informasjon og påmeldingsskjema er klart, det vil etter hvert bli annonsert her på nettsidene og i Parkinsonposten.

"Når livet er daft"
Personer med parkinson får ulike ikke-motoriske symptomer i tillegg til de kjente motoriske. Flere opplever depresjon, apati og/eller fatigue, og i dette prosjektet skal vi utarbeide en brosjyre med informasjon og tips rundt disse symptomene, innen utgangen av 2017. Brosjyren vil kunne bestilles fra forbundskontoret og kunne lastes ned gratis fra nettsidene våre.

"Impulskontrollseminar for pårørende"
Flere enn tidligere antatt opplever impulskontrollforstyrrelser. Få snakker om det, og mange fortviler. Ofte kan pårørende være de som først oppdager problemene, og mange ønsker mer informasjon om hva man da skal eller kan gjøre. Seminarene planlegges til fem ulike steder i landet. Mer informasjon kommer på nettsidene om ca noen måneder.

Vi takker ExtraStiftelsen for midlene, og håper at prosjektene vil komme mange personer i ulike målgrupper til gode!

En glad administrasjon tok imot gladnyheten fra ExtraStiftelsen 15. desember. Fra venstre: Hege Bjørnsdatter Braaten, Hans Christian Lillehagen, Magne Wang Fredriksen, Kathrine Veland, Zara Akhtar, Ragnhild S. Støkket, Linda Paulsen Vik og Sverre A. Nilsen.