Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

ExtraExpress: Tidenes tildeling

ExtraStiftelsen har gjennom tilskuddsordningen ExtraExpress gitt Oslo og Akershus Parkinsonforening og Sør-Trøndelag Parkinsonforening støtte til å gjennomføre aktiviteter innen dans, sykling, kulturtreff og friluftscamp. Aldri tildligere har så mange parkinsonprosjekter i regi av foreningene fått støtte.

ExtraStiftelsen gir støtte til fem gode prosjekter gjennom tilskuddsordningen ExtraExpress.

Prosjektene vil bli gjennomført innen sommeren 2018. Disse prosjektene fikk støtte:


Dans med parkinson

Dansekurs for personer med parkinson. Dans kan ha en positiv effekt på bevegelighet, balanse, ganglag, kroppsbeherskelse og styrke. Prosjektet er i regi av Oslo/Akershus Parkinsonforening.

Fortsatt på to hjul!


Oslo/Akershus Parkinsonforening vil arrangere to treningssamlinger med sykling, med assistanse fra fysioterapeut, ergoterapeut og NAVs hjelpemiddelsentral Oslo/Akershus. En gruppe skal også sykle Den lille styrkeprøven mellom Oslo og Lillehammer.

Park og kultur


En serie kulturtreff med variert innhold på ettermiddags- og kveldstid. Prosjektet er i regi av Oslo/Akershus Parkinsonforening.

Oppdrag Finnmark


To likepersoner, en av dem også styremedlem i forbundet, vil invitere til møter i ulike deler av Finnmark, der det ikke finnes lokal-/fylkesforening. Mer informasjon kommer.
Foto fra Hammerfest.


Friluftscamp i Bymarka


Sør-Trøndelag Parkinsonforening arrangerer en camp i Bymarka med mulighet for overnatting, fiske, foredrag og gode samtaler rundt bålet.Dette er ExtraExpress:

ExtraExpress er en tilskuddsordning fra ExtraStiftelsen, der målet er å stimulere til mindre, lokale helseprosjekter. Det er to søknadsrunder per år. ExtraStiftelsen mottok totalt 635 søknader i denne søknadsrunden, og 248 søknader fikk innvilget støtte. Alle lokal-/fylkesforeninger har anledning til å søke om prosjektstøtte på opptil kr 30.000 for hvert prosjekt. Ta kontakt med forbundskontoret i sommer eller tidlig høst hvis det er aktuelt for din forening å søke om tilskudd.