Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

2016

Forbundets representanter under dagens høring i helse- og omsorgskomiteen.

Statsbudsjettet: Ga ros til helse- og omsorgskomiteen

27.10.2016

- Vi håper at dere fortsetter å lytte til oss uansett om dere havner i regjeringen eller ikke i regjering etter neste valg. For det er mennesker med parkinson dette handler om for oss, og de pårørende som lever med dette hver eneste dag, understreket assisterende generalsekretær Thyra Kirknes og generalsekretær Magnge Wang Fredriksen under dagens høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Les mer...

Parkinsontelefonen har kveldsåpent annenhver onsdag (kl. 16-21). Der møter du blant annet yngre pårørende Heidi Bye.

Parkinsontelefonen: Trenger du noen å snakke med?

18.10.2016

Onsdag 19. oktober har Parkinsontelefonen åpent på kveldstid (kl.1600-2100). Da kan du snakke med yngre pårørende Heidi Bye, som venter på telefon fra deg som har spørsmål om spesielt yngre og parkinson. - Måten Parkinsontelefonen er organisert på gjør at det alltid vil være noen som passer for de fleste å snakke med. Det å ta en telefonsamtale er enkelt, og det er tilgjengelig for alle, forteller Heidi.

Les mer...

Nettmøte med Mathias Toft: Mange hadde spørsmål om stamceller.

Nettmøte: Stort fokus på stamceller

11.10.2016

Det var stor interesse for å stille nevrolog og forsker Mathias Toft spørsmål om parkinson og forskning under dagens nettmøte. Mange spørsmålsstillere var spesielt opptatt av stamceller. - Det er veldig stor oppmerksomhet rundt stamceller. Stamcelleteknologien er veldig spennende og kommer til å gi mye ny kunnskap som gjør at vi lærer mer om sykdommen, sier Toft.

Les mer...

Helse- og omsorgsminister Bent Høie tar ParkinsonNet til Norge og bevilger 5 mill kr til et pilotprosjekt som starter neste år.

ParkinsonNet trukket fram i statsbudsjettet

06.10.2016

Regjeringen går i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 inn for å etablere et pilotprosjekt over to år i Norge fra 2017 med utgangspunkt i den nederlandske ParkinsonNet-modellen. Planlegging og gjennomføring av prosjektet skjer i nært samarbeid med Norges Parkinsonforbund. - Dette er en strålende dag, og vi har stor tro på at dette vil komme mange kronisk syke til gode på sikt, sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen i Norges Parkinsonforbund.

Les mer...

I Parkinsonposten nr. 3 kan du blant annet lese et portrett av Trygve Andersen.

Parkinsonposten: Er du interessert i rehabilitering?

30.09.2016

I siste utgave av Parkinsonposten setter vi et bredt fokus på rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, hvor ulike tilbud til parkinsonpasienter over hele landet blir presentert. - Forskning har vist at rehabilitering og trening er av avgjørende betydning for at mennesker med parkinson skal ha en så god livskvalitet som mulig, sier forbundsleder Knut-Johan Onarheim.
I Parkinsonposten kan du også ta utfordringen og delta i Trygves "parkinsontippekupong".

Les mer...

Høie vil innføre ParkinsonNet-modellen i Norge

Høie vil innføre ParkinsonNet-modellen i Norge

29.09.2016

I dag kom gladmeldingen om at helse- og omsorgsminister Bent Høie nå går inn for å utvikle den nederlandske ParkinsonNet-modellen her i landet for bedre behandling og oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer i helsevesenet. - Nå gjør vi det som det andre land i verden, sier Høie. Generalsekretær Magne Wang Fredriksen mener ParkinsonNet er den beste modellen i Europa for hvordan man kan ivareta mennesker med Parkinsons sykdom. - En gledens dag, sier han.

Les mer...

Endring i forskriftene for fysioterapi

27.09.2016

- Norges Parkinsonforbund frykter at innføring av egenandel for personer med Parkinsons sykdom vil medføre at færre vil benytte seg av svært viktig fysioterapi, sier forbundsleder Knut-Johan Onarheim. Dagens ordning gir fri fysikalsk behandling for personer med parkinsonisme. Ny ordning vil føre til at alle må betale en egenandel for fysikalsk behandling inntil de når egenandelstak 2.

Les mer...

1. oktober 2016 kommer det nye regler for førerkort og helsekrav. Hvilke regler vil gjelde for parkinson?

Nye helsekrav til førerkort fra 1. oktober

16.09.2016

1. oktober 2016 kommer det nye regler for førerkort og helsekrav. Hvilke regler vil gjelde for parkinson?

Les mer...

App: Få hjelp til bedre kontroll og oversikt over egen medisinbruk

15.09.2016

Nå er pilotstudien for å prøve ut appen "Min Medisin", som mange medlemmer i forbundet har deltatt i klar. "Min Medisin" skal gi mennesker med parkinson bedre kontroll over egen medisinbruk og få hjelp til å ta medisinen til rett tid. Blant brukere som prøvde ut verktøyet var det spesielt muligheten til å skanne medisiner og det å få varsler om hvordan ulike legemidler påvirker hverandre flest oppga at de likte. 54 prosent av brukerne sier i pilotstudien at de opplever appen "svært nyttig" eller "nyttig" etter å ha prøvd den ut i 3 måneder.

Les mer...

Parkinson og ernæring: - Spis sunt og variert!

06.09.2016

Det kom under dagens nettmøte med ernæringsfysiolog Asta Bye inn mange spørsmål om ulike temaer knyttet til ernæring. Flere spørsmål gikk på hva man bør og ikke bør spise. - Det finnes i dag ikke noe dokumentasjon for at du ved hjelp av én diett skal kunne påvirke parkinsonsykdommen eller øke effekten av medikamentene, sier Bye. Hun understreker at det viktigste kostrådet for personer med parkinson er å spise sunt og variert.

Les mer...

Rett til helsehjelp fra Spesialisthelsetjenesten

10.08.2016

I pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 b står det at de som har behov for det har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Det skal settes en frist for når Pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp. Fristen skal fastsettes i samsvar med det som er faglig forsvarlig. Men hva innebærer dette i praksis?

Les mer...

Trenger du noen å snakke med i sommer?

28.06.2016

Helsetelefonen er et gratistilbud til medlemmer i Norges Parkinsonforbund som ønsker medisinsk rådgivning. Ringer du til Helsetelefonen på telefon 21 49 01 00 vil sykepleiere med kunnskap om Parkinsons sykdom besvare din henvendelse. Helsetelefonen er åpen 24 timer i døgnet - alle dager!

Les mer...

Psykolog Aleksander Hagen Erga stilte i dag i nettmøte på parkinson.no

Nettmøte: Hva kan pårørende gjøre for å redusere ansvarsfølelsen?

17.06.2016

Det ble under dagens nettmøte med psykolog Aleksander Hagen Erga stilt spørsmål om en rekke temaer. Flere spørsmålsstillere var opptatt av pårørenderollen, og den sterke ansvarsfølelsen mange har, og behovet for trygghet om at deres nærmeste med parkinson får en så god tilværelse med sykdommen som mulig. - Balansen mellom å være pårørende/omsorgsgiver og et individ med egne behov er utfordrende, sier Hagen Erga.

Les mer...

Du kan gjøre som Skjalvor - bli medlem i dag!

13.06.2016

Skjalvor har gitt parkinson et ansikt - du kan gi alle med parkinson en sterk stemme. Med din hjelp kan vi fortsette å jobbe for at Skjalvor og alle andre som blir berørt av parkinson står bedre rustet til å takle sykdommen - i dag og i årene som kommer. Meld deg inn i dag!

Les mer...

Nettmøte: Første gang med familieterapeut

30.05.2016

Dagens nettmøte med familieterapeut og klinisk sosionom Bjørn Tore Bergem er nå avsluttet. Forbundet har lang tradisjon med å arrangere nettmøter, men det er første gang en familieterapeut deltar og det kom inn spørsmål om flere aktuelle problemstillinger. Du kan lese alle spørsmål og svar som kom inn under nettmøte her.

Les mer...

Stor markering av parkinsonsaken i Bodø

30.05.2016

Parkinson Unity Walk Bodø 2016 i helgen ble en stor suksess, hvor over 100 deltakere marsjerte for fellesskap og livskvalitet gjennom Bodø sentrum med inspirerende trommerytmer fra Bodø Paradekorps i front. Deltakerne ble sett, hørt og fikk stor oppmerksomhet fra de mange tilskuerne langs ruten. - Dette arrangementet er av stor verdi og noe vi kan være stolte av, sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen til Avisa Nordland.

Les mer...

Ventetidene må reduseres

26.05.2016

- Mona er ikke alene om å måtte vente altfor lenge for å komme til spesialist. Over ett års ventetid på kontroll hos nevrolog er uakseptabelt, sier forbundsleder Knut-Johan Onarheim i Norges Parkinsonforbund, og viser til dagens oppslag på NRK Nyheter.

Les mer...

Magne etterlyser din historie

23.05.2016

Det er viktig å se og bli sett - også om man lever med parkinson selv, eller står nær noen som gjør det. Har du lyst til å dele din historie uttrykt på din måte - gjennom film, bilder, poesi, musikk, egne ord eller andre uttrykk? Se mer i video med generalsekretæren vår!

Les mer...

Fem parkinsonprosjekter får støtte av ExtraStiftelsen

18.05.2016

Det er nå klart at fem prosjekter i regi av forbundets fylkes- og lokalforeninger får støtte av ExtraStiftelsen gjennom ordningen ExtraExpress. ExtraStiftelsen har i dag annonsert at det gis støtte til 214 prosjekter med totalt 4,8 millioner kroner i den fjerde ExtraExpress-tildelingen.

Les mer...

Nytt liv etter DBS-operasjon

10.05.2016

Ole Lauvli fra Lillehammer har nylig gjennomført en vellykket DBS-operasjon ved Rikshospitalet. Han er kvitt skjelvinger og igjen kan 66-åringen spille orgel, noe han ikke har kunnet gjøre de siste årene på grunn av nettopp skjelvinger. Overlege Mathias Toft (bildet) ved Rikshospitalet har fulgt Lauvli tett og justert strømmen etter DBS-operasjonen. - Vi regner med konstant god effekt i mange år, sier Toft til NRK.

Les mer...

Parkinsons sykdom - hva skjer internasjonalt?

25.04.2016

Oslo og Akershus Parkinsonforening inviterer 9. mai til et stort seminar på Litteraturhuset i Oslo, hvor du blant annet får mulighet til å møte Jon Stamford og Sara Riggare, to fyrtårn og ildsjeler - sterk engasjert i parkinsonsaken.

Les mer...

Vil du teste ut ny parkinson-app for å få bedre kontroll med egen medisinbruk?

22.04.2016

Alle medlemmer i Norges Parkinsonforbund inviteres nå til å delta i en pilotstudie for å prøve ut appen "Min Medisin", som skal gi mennesker med parkinson bedre kontroll over egen medisinbruk og få hjelp til å ta medisinen til rett tid. Før uttesting av appen, inviteres alle medlemmer til å delta på en spørreundersøkelse om sin medisinbruk.

Les mer...

Nettmøte: Fysioterapeutene Annette Vistven og Per Ola Wold-Olsen svarer på spørsmål om fysioterapi.

Du har rett til gratis fysioterapi

22.04.2016

Alle med Parkinsons sykdom har rett til gratis fysioterapi. Det ble understreket av fysioterapeutene Annette Vistven og Per Ola Wold-Olsen, under et nettmøte om fysioterapi som forbundet nylig arrangerte. En del av spørsmålsstillerne var på forhånd ikke klar over sine fysioterapirettigheter ved parkinson. Du kan lese alle spørsmål og svar fra nettmøte.

Les mer...

Forbundet: - Strålende møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie

07.04.2016

Forbundet var i går i møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å diskutere den nederlandske ParkinsonNet-modellen for bedre behandling og oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer i helsevesenet. Til stede var også representanter fra ParkinsonNet, mange av de fremste fagpersonene innen parkinson i Norge, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. Departementet fortsetter nå prosessen med tanke på å utprøve modellen steg for steg i norsk helsevesen. - Det er en stor dag. Vi har jobbet lenge med å få norske helsemyndigheter til å etablere en tilsvarende modell her i landet. Vi opplever at politisk ledelse virkelig har et reelt ønske om å få dette til, sa generalsekretær Magne Wang Fredriksen etter møtet.

Les mer...

Trenger du noen å snakke med i påsken?

21.03.2016

Helsetelefonen er et gratistilbud til medlemmer i Norges Parkinsonforbund som ønsker medisinsk rådgivning. Ringer du til Helsetelefonen på telefon 21 49 01 00 vil sykepleiere med kunnskap om Parkinsons sykdom besvare din henvendelse. Helsetelefonen er åpen 24 timer i døgnet - alle dager!

Les mer...

Ny utgave: Nå kan du lese Parkinsonposten i påsken!

21.03.2016

En helt fersk utgave av Parkinsonposten er nå ute i postkassene. Der kan du blant annet lese om flere spennende arrangementer framover, et portrett av Rune Vethe, som fikk parkinson som 35-åring, Audun Myskja gir gode råd om hva du selv kan gjøre ved parkinson, vi presenterer flere interessante fagartikler og ser nærmere på ulike forskningsprosjekter på parkinson.

Les mer...

Vil du delta på familiecamp i sommer?

15.03.2016

Norges Parkinsonforbund har gleden av å invitere hele familien der mor eller far har parkinson til familiecamp i vakre omgivelser på Soria Moria Hotell i Oslo 10. - 12. juni. Bli med på en helg fylt med sosiale og morsomme aktiviteter for hele familien!

Les mer...

Nettmøte: - Vi må ikke glemme de pårørende

11.03.2016

Norges Parkinsonforbund arrangerte i dag nettmøte hvor helsefaglig rådgiver Ragnhild Støkket skulle svare på spørsmål knyttet til pårørende. Det var stor oppslutning om nettmøte, men de fleste spørsmålene omhandlet den syke og sykdommen. Støkket sier det er typisk for pårørende å fokusere på den syke og sette egne behov i andre rekke. Samtidig vil det å løse problemer for den syke også hjelpe den pårørende og deres totale situasjon i familien, bekrefter hun. Du kan lese alle spørsmål og svar her.

Les mer...

Kommer du til Stavanger 17. mars?

11.03.2016

Mestring og parkinson: Norges Parkinsonforbund inviterer deg til et gratis åpent møte i Stavanger 17. mars hvor vi setter et bredt fokus på betydningen av tverrfaglighet. Vi har samlet flere ulike fagpersoner som vil gi deg mange gode råd og verktøy for å kunne leve best mulig med parkinson i hverdagen.

Les mer...

Gladmelding om parkinsonmedisin: - Ikke tomt for Sinemet!

09.03.2016

- Vi kan nå berolige alle der ute som har vært bekymret for medisintilgangen av Sinemet med styrke 25 mg/100 mg at leveringssituasjonen nå er stabil, sier helsefaglig rådgiver Ragnhild Støkket i Norges Parkinsonforbund. Dette er bekreftet av aktører som håndterer legemidler her i landet.

Les mer...

Nettmøte: Audun Myskja

24.02.2016

Norges Parkinsonforbund arrangerte nettmøte med musikkterapeut og allmennlege Audun Myskja 24. februar. Det kom inn i overkant av 20 spørsmål som berører store temaer i livet, og Myskja gir grundige svar til hvert enkelt. Svarene fra nettmøtet er publisert her.



Åpent møte: Vil du lære mer om et nytt treningsverktøy for å mestre livet med parkinson?

18.02.2016

Norges Parkinsonforbund vil i perioden mars til mai arrangere fire gratis åpne møter rundt omkring i landet med fokus på temaet "Å mestre livet med parkinson". Turnéen starter i Stavanger 17. mars, hvor du blant annet får vite mer om det nye treningsverktøyet PWR!4Life.

Les mer...

Reduserer ventetiden for DBS-operasjoner

12.02.2016

Oslo universitetssykehus (OUS) øker nå kapasiteten for DBS-operasjoner, og vil i år kunne gjennomføre flere operasjoner på personer med parkinson enn tidligere. - Den økte operasjonskapasiteten vil ganske sikkert føre til redusert ventetid i løpet av året, sier avdelingsleder ved nevrologisk avdeling ved OUS, Espen Dietrichs. Generalsekretær Magne Wang Fredriksen i Norges Parkinsonforbund sier det er viktig og gledelig at OUS tar grep for å få ned ventetiden for DBS-behandling.

Les mer...

Vil du delta i et nasjonalt nettverk for fysioterapeuter med interesse for parkinson?

28.01.2016

Norges Parkinsonforbund og Unicare Fram har startet et samarbeid for å opprette et nasjonalt nettverk for fysioterapeuter med interesse for Parkinsons sykdom. Målet er at man enkelt skal kunne finne fram til fysioterapeuter som utfører oppdatert, relevant, kunnskapsbasert praksis for personer med Parkinsons sykdom (PMP).

Les mer...

Mange stilte spørsmål til jurist Atle Larsen under dagens nettmøte på parkinson.no

Mange hadde spørsmål om rettigheter

26.01.2016

Det var et stort engasjement og mange som ønsket å stille jurist Atle Larsen spørsmål under dagens nettmøte på parkinson.no. Fysioterapi, refusjon av tannbehandling og rettigheter i arbeidslivet var områder flest spørsmålsstillere var opptatt av. Neste nettmøte er med Audun Myskja 24. februar.

Les mer...

Varig lønnstilskudd erstatter TULT

25.01.2016

Fra 1. januar 2016 er tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) erstattet av en ny ordning som heter varig lønnstilskudd. Jurist Atle Larsen har sett på noen viktige endringer fra TULT, og presenterer gode eksempler på hvordan varig lønnstilskudd vil påvirke situasjonen for mennesker med parkinson i arbeidslivet.

Les mer...

Fokus på impulskontrollforstyrrelser

22.01.2016

Norges Parkinsonforbund arrangerte i går et stort seminar om impulskontrollforstyrrelser ved Parkinsons sykdom, spesielt rettet mot helsepersonell. - Vi håper seminaret vil bidra til økt oppmerksomhet og kunnskap om impulskontrollforstyrrelser i helsevesenet, slik at færre med parkinson vil oppleve impulskontrollforstyrrelser, sier forbundsleder Knut-Johan Onarheim.

Les mer...

Ny parkinsonfilm: Hvordan opplevde du at en av dine nærmeste fikk parkinson?

Ny parkinsonfilm: Hvordan opplevde du at en av dine nærmeste fikk parkinson?

20.01.2016

Norges Parkinsonforbund arbeider nå med en animasjonsfilm hvor ulike symptomer ved Parkinsons sykdom skal formidles. For å skape seg et bredest mulig bilde av hverdagssituasjoner med parkinson inviterer regissøren nå deg som var barn eller ungdom da en forelder eller annen slektning fikk parkinson til å komme med dine historier og innspill. Vil du bidra i planleggingen av animasjonsfilmen ved å formidle dine erfaringer?

Les mer...

Deler ut millioner til hjerneforskning

15.01.2016

Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris på 5 millioner kroner er tildelt den franske professoren Jean-Pierre Changeux. Hans forskning har ført til nytenkning rundt behandlingen av nevrologiske sykdommer. Stiftelsen har også gitt flere millioner kroner til tre nordiske forskningssamarbeid i medisin med vekt på parkinson og alzheimers.

Les mer...

Vil du vite mer om fall ved Parkinsons sykdom?

12.01.2016

Norges Parkinsonforbund er nå ute med en helt fersk brosjyre om fall og falltendenser ved Parkinsons sykdom. Brosjyren gir deg gode råd om hvordan du kan forebygge fall, og det følger med en egen falldagbok du selv kan fylle ut.

Les mer...

Trenger du noen å snakke med i det nye året?

04.01.2016

Norges Parkinsonforbund har mange tilbud til deg som trenger noen å snakke med, eller har behov for gode råd om Parkinsons sykdom. Vi har nylig lansert Helsetelefonen, som er et gratistilbud til medlemmer som ønsker medisinsk rådgivning. Vil du snakke med en likeperson kan du ringe Parkinsontelefonen, eller ta direkte kontakt med en av forbundets mange likepersoner.

Les mer...