Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

2013

Statsbudsjettet: Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen behandlet i Stortinget

Innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om postene på statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet, ble 9. desember debattert i stortingssalen. Kjersti Toppe (Sp) trakk i et innlegg fram Norges Parkinsonforbunds innspill i budsjetthøringen om behovet for nasjonale faglige retningslinjer for bedre behandling av personer med Parkinsons sykdom.

Les mer...

Les siste utgave av Parkinsonposten

En ny utgave av Parkinsonposten (nr. 4-2013) er nå ute. I denne utgaven kan du blant annet lese flere fagartikler, portretter, om DBS og WPC og mye annet godt parkinson-stoff.

Les mer...

Light of Day: Rock mot parkinson

Det tradisjonsrike arrangmentet "Light of Day" arrangeres i Oslo 15. desember. Konserten i Oslo blir den siste på en liten Europa-turné, der fem musikere fra New York og New Jersey spiller med hverandre, og lokale artister til inntekt for forskning på parkinson.

Les mer...

Nasjonale faglige retningslinjer: Parkinsonforbundet får støtte av flertallet i helse- og omsorgskomiteen

Ifm behandlingen av statsbudsjettet 2014 ber komiteflertallet i helse- og omsorgskomiteen i sin innstilling, regjeringen spesielt vurdere behovet for nasjonale faglige retningslinjer. Norges Parkinsonforbund krevde nylig i en høring at det utarbeides slike retningslinjer for diagnostisering, behandling og oppfølging av mennesker med parkinsonisme.

Les mer...

Extra-tildelingen: Forbundet mottar prosjektstøtte på 2,4 mill i 2014

Norges Parkinsonforbund har i dag blitt tildelt omkring 2,4 millioner kroner av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering for å gjennomføre 8 prosjekter i 2014.

Les mer...

Sprer kunnskap om parkinson

Parkinsonforeningen i Danmark kjører for tiden kampanjen "Stand Still", hvor blant annet en kampanjefilm illustrerer "freezing", som mange med Parkinsons sykdom opplever. Kampanjen har som mål å øke offentlighetens kunnskap om sykdommen.

Les mer...

Brønnøy kommune følger opp landsmøteuttalelse om sykehjem

Med bakgrunn i uttalelsen "sykehjem - et hjem, ikke et venterom", som Norges Parkinsonforbunds landsmøte 2013 vedtok, har Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Brønnøy kommune tatt tak i saken, og tilrår nå at det bygges opp kommunal/regional kompetanse blant helsepersonell for å gi personer med Parkinsons sykdom på sykehjem en bedre oppfølging og ivaretakelse.

Les mer...

Krever rettferdig fordeling av spilloverskuddet til Norsk Tipping

Norges Parkinsonforbund har deltatt i høringen i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Fordeling av spilloverskuddet fra Norsk Tipping og mva-kompensasjon til frivillige organisasjoner var to av sakene forbundet tok opp i høringen.

Les mer...

Høring i Stortinget: Forbundet ønsker utarbeidet en nevroplan 2020

Norges Parkinsonforbund har deltatt i høring i helse- og omsorgskomiteen i Stortinget ifm regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014. Forbundet poengterte overfor komiteen et ønske om at det utarbeides en Nevroplan 2020, som inkluderer både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Les mer...

Statsbudsjettet 2014: Deltok i høring

Norges Parkinsonforbund har deltatt i høring i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget ifm behandlingen av statsbudsjettet for 2014. Forbundet krever blant annet at tidsubegrenset lønnstilskudd (TULT) må opprettholdes, og at tilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner økes med 15 mill kr i 2014.

Les mer...

Regjeringens tilleggsproposisjon: Særfradraget for store sykdomsutgifter

Regjeringen-Solberg har i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2014 sett på "særfradraget for store sykdomsutgifter".

Les mer...

Regjeringen har lagt fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet

Regjeringen har i dag lagt fram sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2014. Det blir i tilleggsproposisjonen stilt krav om økt bruk av private aktører innen flere helseområder. Regjeringen legger opp til at staten skal ta et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene får mulighet til å bygge ut kompetanse, kvalitet og kapasitet i omsorgstjenesten.

Les mer...

FFO-initiativ for å styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunene

FFO, Unge funksjonshemmede, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Fysioterapiforbund har utarbeidet en felles plattform med navnet "Riktig tiltak - på riktig nivå og til rett tid", som et felles budskap i det politiske arbeidet for å utvikle habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunene.

Les mer...

Ny film fra World Parkinson Congress

Norges Parkinsonforbund har laget en film fra nylig arrangerte World Parkinson Congress 2013 i Montreal. I filmen oppsummerer flere av de norske deltakerne sine erfaringer etter kongressen.

Les mer...

Ny helse- og omsorgsminister: Bent Høie (H) er utnevnt til helse- og omsorgsminister.

Bent Høie ny helseminister

Bent Høie (Høyre) er utnevnt til ny helse- og omsorgsminister. Til regjeringen.no sier den nye statsråden: - Helse er et område som betyr mye for mange. Regjeringsplattformen vår er ambisiøs på dette området. Jeg ser fram til å sette den ut i livet.

Les mer...

Statsbudsjettet lagt fram

Regjeringen-Stoltenberg har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2014. I budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet legges det blant annet opp til 2000 nye heldøgnsplasser i den kommunale omsorgstjenesten og det bevilges 100 millioner kroner til Omsorgsplan 2020. Nevroplan 2015 foreslås videreført neste år på dagens økonomiske nivå. Den nye regjeringen vil 8. november legge fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet, som det forventes vil føre til visse endringer i forhold til Stoltenberg-regjeringens forslag.

Les mer...

LSVT: Stor aktivitet på Aure rehabiliteringssenter

Tidens Krav har i dag et oppslag om LSVT og treningen av personer med Parkinsons sykdom på Aure rehabiliteringssenter.

Les mer...

WPC 2013: EPDA presenterte EPDA Consensus Statement

President i European Parkinson's Disease Association (EPDA) og forbundsleder i Norges Parkinsonforbund, Knut-Johan Onarheim, presenterte under World Parkinson Congress (WPC), blant annet EPDA Consensus Statement.

Les mer...

WPC 2013: "World Parkinson Policy Forum" utformet global strategi

World Parkinson Policy Forum utformet under World Parkinson Congress (WPC) en global strategi som skal bidra til å løfte parkinson internasjonalt.

Les mer...

World Parkinson Congress: Filmen "Smaller" vant video-konkurransen

Det var videoen "Smaller" som vant den prestisjetunge video-konkurransen under World Parkinson Congress (WPC) i Montreal, Canada. Andy McDowell fra New Zealand står bak filmen.

Les mer...

1.- 4. oktober: World Parkinson Congress

World Parkinson Congress arrangeres neste uke i Montreal, Canada. Rundt 3500 personer fra over 60 land vil delta under verdenskongressen.

Les mer...

Konsert med Reiersrud og Kleive: Rundt 400 møtte opp

Nesten 400 mennesker møtte fram for å oppleve konserten med Knut Reiersrud og Iver Kleive i Kulturkirken Jakob 23. september, til støtte for parkinson-saken. Norges Parkinsonforbund er svært godt fornøyd med arrangementet og takker de fremmøtte for deltakelsen.Landsmøteuttalelsene fremlagt i møte med helse- og omsorgsministeren

Med bakgrunn i uttalelser vedtatt av landsmøtet i Norges Parkinsonforbund, har forbundet nylig hatt et møte med helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Les mer...

Studie: Nevrontap uten parkinsonisme

I en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening fremkommer det at mitokondrieskade som følge av en genfeil fører til tap av nerveceller i det samme området av hjernen som rammes ved Parkinsons sykdom, men det gir ikke klinisk parkinsonisme. Studien det henvises til er blant annet gjennomført på Haukeland universitetssykehus.

Les mer...

Erna Solberg: - Det viktigste er bedre rehabilitering

Norges Parkinsonforbund markerer neste år sitt 30-årsjubileum. Under 25-årsjubileet i 2009 var landets kommende statsminister Erna Solberg til stede. I et intervju under jubileumskonferansen trakk hun spesielt fram viktigheten av rehabilitering. - Det viktigste er bedre rehabilitering, uttalte Solberg.

Les mer...

Christopher Walken spiller cellist med parkinson

Filmen "A Late Quartet" hadde premiere i Norge 6. september. Filmen handler om en strykekvartett som har holdt sammen i 25 år, men samholdet trues nå av sykdom og konflikter.

Les mer...

Engelsk film om impulskontrollforstyrrelser

Organisasjonen Parkinson's UK har lansert en kort film om impulskontrollforstyrrelser som kan oppstå hos personer med parkinson, trolig i forbindelse med medisinering. Her kan du se videoen.

Les mer...

Nytt globalt verktøy for rekruttering til kliniske studier

The Michael J Fox Foundation har lansert et internettbasert verktøy der enkeltpersoner kan registrere sin interesse for å delta som frivillig i kliniske studier. Slik håper stiftelsen å øke deltakelsen i parkinsonstudier.

Les mer...

Sunnmøre Parkinsonforening inviterer til golfhelg 7. og 8. september på Moa.

Golfhelg på Sunnmøre 7. - 8. september

Sunnmøre Parkinsonforening inviterer til golfhelg 7. og 8. september på Moa.

Les mer...

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nylig sendt ut et rundskriv for å avklare spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

HOD presiserer spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har nylig sendt ut et rundskriv for å avklare spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Les mer...

Parkinsonposten nr. 2 - 2013 er nå ute.

Ny utgave av Parkinsonposten

Norges Parkinsonforbunds tradisjonsrike medlemsblad Parkinsonposten er nå ute med en ny utgave.

Les mer...

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre har sendt ut på høring et forslag om IKT-standarder som skal fremme sikker elektronisk samhandling mellom virksomheter i helse- og omsorgssektoren.

Fokus på elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut på høring et forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren. Formålet med forslaget er ifølge departementet å fremme sikker elektronisk samhandling mellom virksomheter. Blant annet skal behovet for faks fjernes som kommunikasjonsmiddel i helse- og omsorgssektoren.

Les mer...

Landsmøteuttalelsene ble nylig drøftet i et dialogmøte mellom Helsedirektoratet og forbundet.

Uttalelser fra landsmøtet: Fulgt opp i møte med Helsedirektoratet

Med bakgrunn i uttalelser vedtatt av Norges Parkinsonforbunds landsmøte 2013 har forbundet nylig deltatt i et dialogmøte med Helsedirektoratet, hvor uttalelsene om Nevroplan 2015, nasjonale faglige retningslinjer, sykehjem og nasjonalt pasientregister var sentrale temaer.

Les mer...

BT: Britt Blomberg Dyngeland forteller hvordan hun lever med sykdommen.

Forteller sin historie i Bergens Tidende

Bergens Tidende hadde nylig en stor sak om Britt Blomberg Dyngeland, og hvordan hun har lært seg å leve med Parkinsons sykdom.

Les mer...

Pleiere i Oslo og Akershus: Seminar om Parkinsons sykdom 29. - 30. august

Norges Parkinsonforbund inviterer pleiere som arbeider med mennesker med Parkinsons sykdom ved sykehjem i Oslo og Akershus til et todagers seminar om Parkinsons sykdom - pleie og omsorg. Seminaret arrangeres på Thon hotell Opera i Oslo 29. - 30. august.

Les mer...

Nytt fra EPDA, juni 2013

Her kan du lese nytt fra EPDA for juni 2013

Les mer...

Landsmøtet i Norges Parkinsonforbund har vedtatt en uttalelse hvor det kreves nasjonale faglige retningslinjer.

Uttalelse fra landsmøtet: Krever nasjonale faglige retningslinjer

Landsmøtet i Norges Parkinsonforbund har vedtatt uttalelsen "Krav om nasjonale faglige retningslinjer". Landsmøtet krever at det utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for diagnostisering, behandling og oppfølging av mennesker med parkinsonisme/Parkinsons sykdom.

Les mer...

Parkinson nevnt i stortingsdebatt

Stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande (Ap) stilte nylig en interpellasjon i Stortinget til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. "Levanger-prosjektet" ble i debatten trukket fram som et positivt tiltak.

Les mer...

Landsmøtet foreslår blant annet at Nevroplan 2015 forlenges og inkluderes i myndighetenes Omsorgsplan 2020.

Uttalelse fra landsmøtet: Utvidelse og forlengelse av Nevroplan 2015

Norges Parkinsonforbunds landsmøte 2013 har vedtatt uttalelsen "Utvidelse og forlengelse av Nevroplan 2015", hvor landsmøtet krever at tjenester i spesialisthelsetjenesten inkluderes i myndighetenes arbeid med å realisere målene i Nevroplan 2015. Landsmøtet foreslår at Nevroplan 2015 forlenges og inkluderes i myndighetenes Omsorgsplan 2020.

Les mer...

- Beboere med parkinsonisme/Parkinsons sykdom i sykehjem krever, og må ha, oppfølging av personell med spesialkompetanse, uttaler landsmøtet.

Uttalelse fra landsmøtet: Sykehjem - et hjem, ikke et venterom

Norges Parkinsonforbunds landsmøte 2013 har vedtatt uttalelsen "sykehjem - et hjem, ikke et venterom", hvor det pekes på at at beboere på sykehjem med Parkinsons sykdom krever oppfølging av personell med spesialkompetanse.

Les mer...

Nytt forbundsstyre: Knut-Johan Onarheim, Inger Thorstensen Thømte, Eilif Nordseth, Arne Thorsnes, Sissel Egeberg, Alf Magne Bye, Arne Mørk.

Nytt forbundsstyre i Norges Parkinsonforbund valgt under landsmøtet

Det ble under landsmøtet i Norges Parkinsonforbund i helgen valgt nytt forbundsstyre for perioden 2013-2015.

Les mer...

Besøkte landsmøtet: Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold i Helse- og omsorgsdepartementet.

Landsmøtet: Landsmøtet fikk besøk av statssekretær og ordfører

Landsmøtet i Norges Parkinsonforbund ble avholdt i perioden fredag 24. - søndag 26. mai på Vettre i Asker. Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold i Helse- og omsorgsdepartementet og ordfører Lene Conradi i Asker holdt innlegg under åpningen av landsmøtet.

Les mer...

Søker om midler til prosjekt: Det finnes i dag ingen informasjon om parkinson på samisk.

Finnes ingen parkinson-informasjon på samisk: Forbundet vil gjennomføre prosjekt

NRK Sápmi har laget en nyhetssak om manglende parkinson-informasjon på samisk, hvor kommentarer fra forbundet er tatt med i innslaget. Norges Parkinsonforbund ønsker nå å gjennomføre et informasjonsprosjekt rettet mot samiske brukere.

Les mer...

Helsedirektoratet foreslår å endre spesialitetsstrukturen for leger. Forslaget er nå sendt ut på høring.

Helsedirektoratet: Vil endre spesialiseringen av leger

Helsedirektoratet foreslår å endre spesialitetsstrukturen for leger. Bedre behandlingskvalitet av pasienter er det overordnede målet med endringene. Forslaget er nå sendt ut på høring.

Les mer...

Siste etappe: Ankerkvinnen Julianne Marie Schönen løper Team Parkinson i mål inne på Bislett.

Holmenkollstafetten: Team Parkinson fullførte med stil!

Årets utgave av Holmenkollstafetten ble arrangert lørdag 11. mai, og Team Parkinson fullførte de 15 etappene i "vårens vakreste eventyr" med stil! Stolte deltakere samlet seg før og etter løpet til et sosialt treff.

Les mer...

PTØ: Nytt tilbud til parkinson-rammede

PTØ-Senteret på Ottestad starter nå opp et nytt habiliteringstilbud for mennesker med Parkinson sykdom. Senteret vil gi noen av Norges Parkinsonforbunds medlemmer et gratis introduksjonskurs, og en innføring i hvordan Petö-metoden kan brukes for å bedre mestre hverdagen med Parkinson sykdom.

Les mer...

Kastvollen Rehabiliteringssenter tilbyr gruppeopphold for personer med Parkinsons sykdom høsten 2013 og våren 2014.

Ny kursoversikt fra Kastvollen

Kastvollen Rehabiliteringssenter har laget en ny oversikt over gruppeopphold høsten 2013 og våren 2014. Senteret tilbyr blant annet LSVT BIG-opphold fortløpende.

Les mer...

LSVT Global har på sine sider en oversikt over norske LSVT-sertifiserte pedagoger og terapeuter.

Oversikt over LSVT-sertifiserte

Norges Parkinsonforbund og LSVT Global arrangerte i samarbeid i oktober i fjor et LSVT-sertifiseringskurs for logopeder, ergoterapeuter og fysioterapeuter i Norge. Flere terapeuter ble under kurset sertifisert. Det er nå utarbeidet en oversikt over LSVT-sertifiserte terapeuter.

Les mer...

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre har lagt fram stortingsmeldingen

Ny stortingsmelding: God helse - felles ansvar

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre la 26. april fram "folkehelsemeldingen" god helse - felles ansvar. Betydningen av fysisk aktivitet er sentralt i meldingen, og arbeidet med fokus på helse gjennom hele livsløpet skal blant annet styrkes.

Les mer...

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre la nylig fram Stortingsmelding 29(2012-2013), som Omsorgsplan 2020 er en del av.

Ny stortingsmelding fra Gahr Støre: Morgendagens omsorg

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre har nylig lagt fram stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg". En ny plan, Omsorgsplan 2020, er en del av meldingen. Statsråden er opptatt av at mange av framtidens utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene på nye måter og innføre nye metoder og arbeidsformer. Det legges til grunn at kommunene fortsatt skal ha ansvaret for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Les mer...

Åpent møte i Bergen: 200 personer fylte opp møtelokalet

Norges Parkinsonforbund inviterte nylig til åpent møte om avansert behandling av Parkinson sykdom i Bergen. Møtelokalene ble helt fylt opp av rundt 200 tilskuere. Arrangementet ble filmet og sendt direkte på parkinson.no.

Les mer...

Åpent møte om avansert behandling - nevrolog ble utnevnt til æresmedlem i lokalforening

Rundt 80 personer møtte opp da Norges Parkinsonforbund nylig inviterte til et åpent møte om avansert behandling av Parkinsons sykdom i Arendal. En av foredragsholderne, nevrolog og overlege Karen Herlofson, ble under arrangementet utnevnt til Aust-Agder Parkinsonforenings første æresmedlem.

Les mer...

Parkinsondagen: Det arrangeres over hele landet lokale arrangementer 11. april.

Den Internasjonale Parkinsondagen markeres 11. april

11. april markeres som Den Internasjonale Parkinsondagen til minne om James Parkinson, den britiske legen som først beskrev Parkinson sykdom. Over hele landet inviteres det 11. april til lokale arrangementer.

Les mer...

Parkinsondagen: Sendte direkte fra Gamle Logen 10. april

Foredragene under Norges Parkinsonforbunds arrangement i Gamle Logen 10. ble filmet og sendt direkte på vår hjemmeside. Opptakene fra arrangementet kan nå sees her.

Les mer...

Selvangivelse: Særfradraget for store sykdomsutgifter blir gradvis faset ut.

Selvangivelsen for 2012: Gode råd om særfradraget for store sykdomsutgifter

Regelen om særfradrag for store sykdomskostnader er opphevet fra og med inntektsåret 2012. Det betyr at du kun kan kreve særfradrag for sykdomskostnader dersom du har fått særfradrag for inntektsårene 2010 og 2011.

Les mer...

Bent Høie (H): Under årsmøtet til Hjernerådet redegjorde Bent Høie om partiets syn på blant annet Nevroplan 2015.

Ønsker økt fokus på Nevroplan 2015

Bent Høie (H), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, holdt foredrag om partiets helsepolitikk innen nevro-området på årsmøtet til Hjernerådet nylig. Norges Parkinsonforbund er opptatt av helsepolitikernes syn på Nevroplan 2015.

Les mer...

Svein Høyer, medlem av bandet

Rammet av parkinson: Spiller musikk i eget band

Tre personer med Parkinsons sykdom har dannet bandet "Parkinsonistene". Interessen for musikk bidrar positivt for å få fokuset vekk fra sykdommen i hverdagen.

Les mer...

Nytt fra EPDA, mars 2013

Her kan du lese nytt fra EPDA for mars 2013

Les mer...

Hopplegenden Bjørn Wirkola har fått Parkinsons sykdom. Han håper åpenhet rundt hans sykdom kan hjelpe andre i samme situasjon.

Wirkola: Åpenhet kan hjelpe andre i samme situasjon

I intervjuer publisert i Dagbladet og Se og Hør, sier hopplegenden Bjørn Wirkola at han ser lyst på framtiden, til tross for at han har fått Parkinsons sykdom. Han håper åpenhet rundt hans sykdom kan hjelpe andre i samme situasjon.

Les mer...

Norges Parkinsonforbund presenterer nye Duodopa-filmer.

Nye filmer: Duodopa og avansert behandling

Norges Parkinsonforbund presenterer nye, aktuelle filmer om Duodopa. Blant annet forteller professor Espen Dietrichs ved Oslo universitetssykehus om Duodopa og avansert behandling.

Les mer...

- Hvis en kommune ikke ser seg i stand til å ta i mot en utskrivningsklar pasient må de benytte muligheten til å la pasienten ligge lenger på sykehus, påpeker Gahr Støre overfor regjeringen.no.

Samhandlingsreformen: Kommunenes utvikling i tråd med reformen

Rapporten Samhandlingsstatistikk 2011-12 viser at kommunenens utvikling det siste året har skjedd i tråd med Samhandlingsreformen. Det er Helsedirektoratet som står bak rapporten.

Les mer...

Åpent møte på UNN:Professor Svein Ivar Bekkelund holdt foredrag om avansert behandling.

Avansert behandling: Stor interesse for åpent møte i Tromsø

Over 50 personer møtte fram da Norges Parkinsonforbund nylig arrangerte et åpent møte på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) om avansert behandling. Professor Svein Ivar Bekkelund redegjorde blant annet for Deep Brain Stimulation (DBS).

Les mer...

Hjerneuken 2013: Åpent møte om Parkinsons sykdom 5. mars

Det arrangeres åpent møte om Parkinsons sykdom på Rikshospitalet 5. mars. Professor Espen Dietrichs og forsker Mathias Toft er to av foredragsholderne.

Les mer...

Parkinson tema i "morgenandakten" på NRK

Parkinson var tema i programmet "Morgenandakten" på NRK radio nylig. Filosof Henrik Syse snakket blant annet om livsmot, og om sine mange besøk i flere av våre lokale foreninger. Se referat fra "Morgenandakten " i saken.

Les mer...

Utsatt for direkte markedsføring: Pasienter skal sikres god informasjon hos private

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre er bekymret over at private helseinstitutter med offentlig avtale bedriver direkte markedsføring overfor pasienter som benytter deres avtale med det offentlige.

Les mer...

Skal hjelpe mot stive muskler

Norges Parkinsonforbund har inngått et samarbeid med selskapet Glade Johan A/S, som har utviklet "varmehalsen" WarmNeck. Produktet skal hjelpe mot stive muskler og gi økt blodsirkulasjon. Forbundets arbeid støttes med 100 kroner for hver WarmNeck som selges gjennom våre ulike organisasjonsledd.

Les mer...

Gahr Støre: Ti nye grep for bedre sykehus

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre har for første gang samlet presentert sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene. Konkret er det lagt fram ti nye grep for bedre sykehus her i landet.

Les mer...

Norske forskere deltar i stort EU-prosjekt

Norske forskere deltar i et stort internasjonalt forskningsprosjekt i regi av EU som skal simulere hjernens funksjoner. Resultatet kan bli en effektiv behandling av sykdommer som blant annet parkinson.

Les mer...

Økt beløpsgrense for frikort

Beløpene som gir deg rett til frikort for helsetjenester økte med 60 kroner fra 1. januar 2013. Dette berører om lag 1,2 millioner innbyggere. Økningen gjelder begge frikortordningene.

Les mer...

Ledig DBS-kapasitet ved St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital i Trondheim har ledig DBS-kapasitet når det gjelder utredning og behandling.

Les mer...

Parkinsontelefonen: Åpningstider og temadager

Det er nå lagt ut en oversikt over Parkinsontelefonens åpningstider og temadager i vår.

Les mer...

Samhandlingsreformen er ett år

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre holdt et innlegg om Samhandlingsreformens erfaringer under den nasjonale helsekonferansen om Samhandlingsreformen, arrangert av KS og Helse- og omsorgsdepartementet nylig. I salen satt blant annet representanter for brukere, sykehus og kommuner.

Les mer...

Førerkortbrosjyre

Ny brosjyre om førerkort

Symptomer og medisinbruk ved parkinson kan påvirke kjøreevnen. Brosjyren "Førerkort" tar for seg hvilke utfordringer en kan oppleve og hvordan kjøreevnen vurderes.

Les mer...

Nye førerkortregler

Fra 19. januar kommer det en rekke endringer i førerkortreglene. Blant annet er førerkortet ditt gyldig til du fyller 75 år uten noen ekstra attest. Ordningen med å ha en "liten legeattest" for å kunne kjøre etter fylte 70 år utgår, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Les mer...

Får erstatning etter at infeksjon forverret Parkinsons sykdom

En pasient er tilkjent 800.000 kroner i erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning etter en stafylokokkinfeksjon som forverret Parkinsons sykdom. Infeksjonen oppsto i forbindelse med en operasjon.

Les mer...

Aktivitet hjelper mot parkinson

Ernst Horn fra Leknes har hatt Parkinsons sykdom i 13 år. Trening har blitt en del av hverdagen, og er en del av Horns resept for at han fortsatt kan leve et aktivit liv.

Les mer...

En person fra Våler ble feildiagnostisert med parkinson i stedet for hjerneblødning.

Feildiagnostisert med parkinson

Avisen Østlendingen skriver at en person fra Våler ble feildiagnostisert med Parkinsons sykdom av en allmennpraktiserende lege. Pasienten hadde hjerneblødning - ikke parkinson.

Les mer...

Parkinsontelefonen høsten 2013

På parkinsontelefonen - 22 00 82 80 - kan du snakke med personer som selv har parkinson eller er pårørende.Telefontjenesten er åpen alle hverdager mellom kl 10 og kl 16.

Les mer...

Forside Tid for sykehjem

Ny brosjyre - Tid for sykehjem

Norges Parkinsonforbund har utarbeidet et verktøy rettet mot pårørende til personer som skal flytte på sykehjem. Verktøyet består av en brosjyre og funksjonsark som kan fylles ut og overrekkes sykehjemmet.

Les mer


Nyhetsbrev


Fylkes- og lokalforeninger