Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

For tillitsvalgte

Aktivitetsmidler 2017

Tildelingsbrev for aktivitetsmidler 2017 er sendt ut til foreninger som søkte om tilskudd.

Frist for å søke om omdisponering er 20. oktober 2017.

Frist for endelig rapportering er 1. februar 2018.ExtraExpress

Gjennom ExtraExpress kan en søke om midler til lokale aktiviteter med en ramme på inntil kr 30.000. ExtraStiftelsen legger i sin vurdering stor vekt på frivillig engasjement og fremming av fysisk helse, psykiske helse, mestring og livskvalitet.

Søknadsskjemaet er nettbasert, og relativt enkelt å fylle ut. Se vedlagt PDF for mer informasjon.

Søknadsfristene er 15. mars og 15. september. Ta kontakt med administrasjonen i god tid for å få tilgang til søkadsskjema.


Funkis

Funkis er et studieforbund som gir økonomisk støtte (140 kr pr time) til ulike aktiviteter. I 2016 registrerte 14 foreninger flere ulike tiltak i Funkis, og vi oppfordrer alle foreninger til å ta dette i bruk. Dette er en enkel måte å få støtte til ulike aktiviteter på. Ta kontakt med administrasjonen for å få satt i gang med dette.


Organisasjonshåndbok og idébank


Innmeldingsskjema

Her kan du skrive ut innmeldingsskjema til å ta med ut til potensielle medlemmer.


Reiseregningsskjema

Her kan du laste ned reiseregningsskjema du kan sende inn dersom du har deltatt på arrangementer som gir reisedekning. Husk at du må legge ved kvitteringer for reisen som bilag når du sender det inn.


Behandling av medlemsinformasjon

Her finner du informasjon om behandling av medlemsinformasjon og medlemslister i Norges Parkinsonforbund.


Dokumenter etter landsmøtet

Dokumenter vedtatt av Landsmøtet finner du i dokumentarkivet.


E-post