Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

For tillitsvalgte

Aktivitetsmidler 2017

Alle lokal-/fylkesforeninger kan søke.


Vervekonkurranse for lokal-/fylkesforeningene 2016

Her kan du som sitter i et foreningsstyre finne kampanjemateriell og følge med på konkurransen mellom foreningene.

Les mer...

Lokalt tilskudd 2016

Rapportskjemaer for tiltak 2016 finner du her på www.parkinson.no/rapport.

Mange lurer på hvordan søknadene blir gjennomgått og behandlet. Under kan du laste ned et utkast til fremgangsmåte for behandling av søknader i fordelingsutvalget.


ExtraExpress

Gjennom ExtraExpress kan en søke om midler til lokale aktiviteter med en ramme på inntil kr 30.000. ExtraStiftelsen legger i sin vurdering stor vekt på frivillig engasjement og fremming av fysisk helse, psykiske helse, mestring og livskvalitet.

Søknadsskjemaet er nettbasert, og relativt enkelt å fylle ut. Se vedlagt PDF for mer informasjon.

Søknadsfristene er 15. mars og 15. september. Ta kontakt med administrasjonen i god tid for å få tilgang til søkadsskjema.


Funkis

Funkis er et studieforbund som gir økonomisk støtte (140 kr pr time) til ulike aktiviteter. I 2015 registrerte 11 foreninger flere ulike tiltak i Funkis, og vi oppfordrer alle foreninger til å ta dette i bruk. Dette er en enkel måte å få støtte til ulike aktiviteter på. Ta kontakt med administrasjonen for å få satt i gang med dette.


Organisasjonshåndbok og idébank


Tilbakemelding om nettsidene

Dersom du har tilbakemeldinger eller ønsker om forbedringer til nettsidene, setter vi pris på om du gir beskjed via skjemaet under.


Hvis du vil være anonym, kan du la feltet stå blankt.
Kurs for webredaktører

Er du, eller ønsker du å bli, webredaktør i en fylkes- eller lokalforening? Under kan du fylle ut et interesseskjema for fremtidige kurs.

Les mer...

Innmeldingsskjema

Her kan du skrive ut innmeldingsskjema til å ta med ut til potensielle medlemmer.


Reiseregningsskjema

Her kan du laste ned reiseregningsskjema du kan sende inn dersom du har deltatt på arrangementer som gir reisedekning. Husk at du må legge ved kvitteringer for reisen som bilag når du sender det inn.


Behandling av medlemsinformasjon

Her finner du informasjon om behandling av medlemsinformasjon og medlemslister i Norges Parkinsonforbund.

Rapportering for tilskuddsåret 2016

Her kommer rapportskjemaer for lokale aktiviteter.

Les mer...


Dokumenter etter landsmøtet

Dokumenter vedtatt av Landsmøtet finner du i dokumentarkivet.


Legater

Det finnes en rekke legater det går an å søke støtte fra. Her er en oversikt over noen av dem. Husk at frister og kriterier kan endre seg fra år til år - undersøk hva som er gjeldende kriterier innen du sender søknader.


E-post: Ny løsning fra 29. januar 2016

Fra fredag 29. januar 2016 bytter vi mailleverandør. Du vil fra 29. januar 2016 bare kunne sende mail fra den nye løsningen og mail foreningene mottar vil også finnes der.


E-post

Fra fredag 29. januar bytter vi mailleverandør. I denne "gamle" mailløsningen vil du fra fredag 29. januar 2016 bare kunne lese foreningens e-post.