Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Likepersonsarbeid

Mange har behov for å møte en likeperson, et menneske som allerede har høstet verdifulle erfaringer i lignende eller samme situasjon. Likepersonsarbeidet er en organisert erfaringsutveksling mellom personer som opplever å være i samme båt. Erfaringsutvekslingen har som mål å være hjelp, støtte eller veiledning. Likepersonsarbeid finner sted i situasjoner hvor mennesker møtes en og en, i samtalegrupper, som besøktjeneste i hjem eller sykehus, telefonisk eller på internett. Det forekommer også i grupper på medlemssamlinger og temamøter.

Likepersonsarbeidet består som oftest ikke i å finne løsninger for en annen person, men i å være lyttende og støttende. Gjennom å dele egne erfaringer, bidrar likepersonen til at mottakeren finner løsninger som er naturlige for seg.

En likeperson skal ikke være en erstatning for helsepersonell.Likepersoner i Norges Parkinsonforbund

Her finner du en liste over likepersoner du kan ta direkte kontakt med.

Du treffer likepersoner på Parkinsontelefonen (22 00 82 80), i fylkes- og lokalforeningene, og på medlemsforumet på nett.