Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Norges Parkinson Forskningsfond

Norges Parkinson Forskningsfond er en selvstendig stiftelse som arbeider for å stimulere og støtte forskning på Parkinsons sykdom, parkinsonisme og andre nevrologisk betingede bevegelsesforstyrrelser. Forskningsfondet deler årlig ut midler til ulike forskningsprosjekter. For mer informasjon, se fondets hjemmeside parkinsonfondet.no

Forskningsfondet kan nås på e-postadresse forskning@parkinson.no.

Kontonummer: 81010645603

Nyhetsbrev