Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Forbundsstyret 2015-2017

Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets daglige virksomhet. Det skal forberede saker til landsmøtet og iverksette landsmøtets vedtak.

F.V: Rune, Vethe, Trine Lise Corneliussen, Alf Magne Bye, Inger T. Tømte, Bjørn Erik Olsen, Arne Ludvig Mørk, Trygve Andersen, Knut-Johan Onarheim. Ikke til stede da bildet ble tatt: Marit Digernes og Skjalvor Berg Larsen.

Knut-Johan Onarheim, forbundsleder

F. 1945, Hordaland

Opptatt av at alle med parkinson og de pårørende skal ha et så godt liv som mulig, og viktigheten av å sette parkinson på dagsordenen.

Lang erfaring fra flere funksjonshemmedes organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Leder av European Parkinsons Disease Association (EPDA).

Utdannet jurist og jobber som advokat.

Pårørende.

Kontakt:

E-post: kjo@bergensadvokatene.com

Tlf: 901 40 807Trygve Andersen, nestleder

F. 1943, Vestfold

Nestleder i Vestfold Parkinsonforening.

Initiativtaker til Parkinson Unity Walk i Vestfold 2014.

Tidligere adm. banksjef.

Utdannelse fra bankakademiet og innen personaladministrasjon og markedsføring.

Har parkinson.

Kontakt:

E-post: trygve.andersen43@gmail.com

Tlf: 913 74 599Trine Lise Corneliussen, styremedlem

F. 1960, Akershus

1. varamedlem i forbundsstyret 2013 - 2015.

Leder av yngereutvalget i forrige styreperiode.

Siviløkonom fra BI og har en master i businessadministrasjon (MBA) fra USA.

Yrkesaktiv.

Opptatt av å bidra til strategisk tenkning rundt forbundets fremtid og engasjement i ulike sammenhenger.

Se på hvordan vi jobber mest effektivt for vår sak - rammevilkår, medisinsk oppfølginig mm på den ene siden og hvordan vi best mulig bidrar og samhandler med lokal- og fylkesapparatet på den andre siden.

Har parkinson.

Kontakt:

E-post: tcornel@online.no

Tlf: 419 15 410Alf Magne Bye, styremedlem

F. 1958, Nord-Trøndelag

Forbundsstyremedlem 2011 - 2013 og nestleder i forbundsstyret i perioden 2013-2015.

Opptatt av å øke kompetansen blant helsearbeidere i kommuner og sykehus.

Har bidratt til økt kunnskap om parkinson og styrket de ulike behandlingstilbudene i Trøndelags-fylkene.

Tidligere avdelingsleder i Nord-Trøndelag Fylkeskommune.

Utdannet innenfor økonomi.

Har parkinson.

Kontakt:

E-post: alf.magne.bye@ntebb.no

Tlf: 930 16 911Inger Thorstensen Tømte, styremedlem

F. 1954, Vestfold.

1. varamedlem i forbundsstyret 2011 - 2013.

Opptatt av å synliggjøre at parkinson er mer enn man tror, mer enn det som synes. Ønsker at alle skal få en så god start som mulig med diagnosen.

Har laget en "bilde-film"/ digital fortelling om sine erfaringer med å få diagnosen og begynne å leve med den.

Også opptatt av problemene mange får ifm impulskontrollforstyrrelser.

Utdannet lærer med videreutdanning i norsk, småskole-/spesialpedagogikk, og IKT. Lærebokforfatter.

Har hatt parkinson siden 2004.

Kontakt:

E-post: ittomte@gmail.com

Tlf: 997 23 393Arne Ludvig Mørk, styremedlem

F. 1945, Buskerud

Fylkesleder i Buskerud Parkinsonforening.

Opptatt av god rehabilitering og betydningen av trening og fysisk aktivitet.

Aktiv innen kultur- politikk- og organisasjonsliv.

Utdannet lærer og tidligere rektor.

Har parkinson.

Kontakt:

E-post: arne.moerk@gmail.com

Tlf: 932 12 103Bjørn Erik Olsen, styremedlem

F. 1940, Troms

Opptatt av økt kunnskap og kompetanse når det gjelder egenbehandling og å sikre tilbudet til pasienter som bor langt fra sykehus med nevrologiske avdelinger.

Daglig leder og partner i Opinor Organisasjonsutvikling AS.

Utdannet lærer med pedagogikk og tidligere rektor.

Pårørende.

Kontakt:

E-post: bjorn-eo@online.no

Tlf: 901 11 114Rune Vethe, 1. varamedlem

f.1974, Oslo

Styremedlem Oslo og Akershus Parkinsonforening.

Opptatt av brukermedvirkning, fysisk aktivitet og tilbud til unge og familier.

Initiativtaker til treningsgruppa Park&Idrett.

Hovedfag ved Norges Idrettshøgskole. Videreutdanning i barn og unges psykiske helse, og familieterapi.

Jobber som Spesialist i Klinisk pedagogikk ved Oslo Universitetssykehus.

Har parkinson.

Kontakt:

E-post: runevethe@hotmail.com

Tlf: 908 86 782Marit Digernes, 2. varamedlem

F. 1962, Fitjar

Hordaland/Sunnhordland Parkinsonforening.

Opptatt av å være åpen om diagnosen eg har hatt sidan 2012.

Utdanna sjukepleiar, er livskunstner.

Opnar stadig nye dører og finn gode løysingar gjennom å leike, skrive, synge, være kreativ og forfølge draumane.

Likar treffe menneske og ha gode møte.

Kontakt:

E-post: marit.digernes@gmail.com

Tlf: 970 10 886Skjalvor Berg Larsen, 3. varamedlem

F. 1949, Svolvær

Nordland/Lofoten og Vesterålen Parkinsonforening.

Tidligere nestleder i forbundsstyret.

Opptatt av å spre informasjon om Parkinsons sykdom.

Kontakt:

E-post: skjalvor@lofotkraft.net

Tlf: 911 57 445