Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Økonomiske attføringsytelser

I forbindelse med at du gjennomgår et attføringstiltak kan det ytes ulike former for økonomisk støtte. Denne støtten skal gjøre det lettere for deg å fullføre attføringstiltaket.

Attføringspenger

06.04.2010

Den viktigste formen for økonomisk støtte er attføringspenger. Du kan få attføringspenger både før, under og etter at attføringstiltaket er fullført.

Les mer...

Attføringsstønad

06.04.2010

Attføringsstønad skal dekke utgifter du har i forbindelse med gjennomføringen av et attføringstiltak.

Les mer...

Arbeidsavklaringspenger

19.05.2010

Arbeidsavklaringspenger erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Arbeidsavklaringspener blir beregnet på samme måte som rehabiliterings- og attføringspenger.

Les mer...

Tidsubestemt lønnstilskudd

19.05.2010

Tidsubestemt lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid for personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne og bidra til å forebygge uførepensjonering. Med tidsubestemt lønnstilskudd får du ordinær lønn og fast ansettelse i hel- eller deltidsstilling.

Les mer...

Uførepensjon

19.05.2010

Dersom din inntektsevne eller arbeidsevne blir varig nedsatt med minst halvparten, kan det være at du har krav på uførepensjon. Dersom inntektsevnen blir nedsatt med mindre enn halvparten, vil du ikke få uførepensjon. Dette gjelder imidlertid ikke dersom uførheten skyldes en godkjent yrkesskade eller yrkessykdom.

Les mer...