Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Økonomiske attføringsytelser

I forbindelse med at du gjennomgår et attføringstiltak kan det ytes ulike former for økonomisk støtte. Denne støtten skal gjøre det lettere for deg å fullføre attføringstiltaket.

Attføringspenger

06.04.2010

Den viktigste formen for økonomisk støtte er attføringspenger. Du kan få attføringspenger både før, under og etter at attføringstiltaket er fullført.

Les mer...

Attføringsstønad

06.04.2010

Attføringsstønad skal dekke utgifter du har i forbindelse med gjennomføringen av et attføringstiltak.

Les mer...

Arbeidsavklaringspenger

19.05.2010

Arbeidsavklaringspenger erstatter attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Arbeidsavklaringspener blir beregnet på samme måte som rehabiliterings- og attføringspenger.