Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Arbeid

Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og fellesskapet med kolleger betyr mye for mange.

Hva skjer når man får parkinson og fremdeles er i arbeidslivet? Hva skjer med personen som får sykdommen? Hvordan stiller kollegene seg? Medfører det endringer på arbeidsplassen og hvordan påvirker det familieforholdene? Når en kollega får parkinson melder det seg også mange spørsmål. Kollegene ønsker å være en god støtte, men er usikre på hvordan de beste kan stille opp. I tillegg må arbeidsgiver og leder passe på at arbeidoppgavene ivaretas på best mulig måte.

Brosjyren Muligheter i arbeidslivet, utgitt av Norges Parkinsonforbund i 2009, forsøker å gi svar på mange av de spørsmålene leder og ansatt har når en kollega får parkinson. I tillegg fungerer den som en veileder for personer som selv har parkinson.

På disse sidene har vi forsøkt å samle informasjon om rettighetene du har som arbeidstaker. For flere temaer og mer utfyllende informasjon om det enkelte tema henviser vi til brosjyren Muligheter i arbeidslivet.Alle tekstene vedrørende rettigheter er skrevet i samarbeid med Atle Larsen, juridisk rådgiver på FFOs rettighetssenter og Pasientombud i LHL.