Norges Parkinsonforbund
Skriftstørrelse: A A+ A++

Vil du delta på kurs for pårørende?

Norges Parkinsonforbund og Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret) inviterer i samarbeid til et gratis skreddersydd introduksjonskurs over to kvelder, spesielt rettet mot dere som er pårørende i Oslo og Akershus.

PIO og Norges Parkinsonforbund inviterer pårørende i Oslo og Akershus til introduksjonskurs over to kvelder.

Vi ønsker at de to kursdagene skal gi pårørende grunnleggende informasjon, kunnskap og innsikt som kan være til hjelp i hverdagen.

Kurset tar utgangspunkt i noe av det som er felles for pårørenderollen. Det legges ikke opp til diskusjon under kurset, men det er muligheter for å stille spørsmål.

Du kan delta på kurset uavhengig av diagnosen til den du er pårørende til.

Kursdager og program

Kursdag 1: Torsdag 9. mars 2017 kl. 18-21:

• Tilbud til pårørende - ved Pårørendesenteret i Oslo.

• Hvordan ta vare på deg selv? ved Ragnhild Støkket, helsefaglig rådgiver i Norges Parkinsonforbund.

Kursdag 2: Torsdag 16. mars 2017 kl. 18-21:

• Pårørendes egne rettigheter - ved Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus

• Hvordan samhandle med helsevesenet? ved Tage Lien, Regional kompetansetjeneste for Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi, OUS

Sted: Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret), Hammersborg torg 3, 0179 Oslo.

Påmelding: Bindende påmelding til: ole@piosenteret.no eller telefon 22 49 19 22, innen onsdag 1. mars.

Oppgi aktuell diagnosetilknytning ved påmelding.

Det vil bli enkel beverting.

NB! Det vil også bli arrangert kurs 24/8 og 31/8 - og 16/11 og 23/11.

Ny kursmodell - gode erfaringer

Se helsefaglig rådgiver Ragnhild Støkket i Norges Parkinsonforbunds oppsummering etter at forbundet og Pårørendesenteret i Oslo (PIO) introduserte en ny kursmodell for nye pårørende og gjennomførte to kurskvelder før jul i 2016.